Sual: Devamlı abdestli bulunmanın faziletleri nelerdir?

Cevap: Abdest almak, namazın farzlarındandır. Kur’ân-ı Kerîmi tutmak, Kâbeyi tavaf etmek, tilâvet secdesi yapmak, cenaze namazı kılmak için de abdest almak lazımdır. Her zaman abdestli bulunmak, yatağa abdestli girmek, abdestli yemek ve içmek çok sevaptır. Abdest îmânın yarısıdır. Yanî namazın yarısıdır. Namaz ise îmânın hepsidir denebilir. Bakara sûresi, 143. âyet-i kerîmesinde, Allahü teâlâ namaz mânasında îmân buyurmuştur. Abdest namazın anahtarıdır. Namaz da Cennetin anahtarıdır.

Resûlullah (sallâllahü aleyhi ve sellem) Enes bin Mâlik’e (radıyallahü anh) buyurdu ki: «Sana Melekü’l-mevt geldiğinde abdestli isen şehid olursun.» (Hâlisa) ve (Bostan).

«Geceleyin abdestli yatan kimsenin yanındaki bir melek istiğfar eder», yanî. Yâ Rabbî! Geceyi abdestli geçiren bu kulunu afv et diye düâ eder. Bunu İbni Ömer (radıyallahü anh) Resûl aleyhisselâmdan rivâyet etmiştir

Devamlı abdestli olmak İslâmın sünnetindendir. Bostânü’l-ârifîn’de diyor ki: Allahü teâlâ Mûsâ aleyhisselâma: «Yâ Mûsâ! Sana bir musîbet geldiği zaman abdestsiz isen, yalnız kendini ayıpla» buyurdu

Peygamberimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem” buyurdular ki:

“Abdestli olarak ölen, ölüm acısı çekmez. Çünkü abdest, imanlı olmanın alâmetidir. Namazın anahtarı, bedenin günahlardan temizleyicisidir.”

“Müslüman abdest alınca, günahları kulağından, gözünden, elinden ve ayağından çıkar. Oturunca, mağfiret olunmuş olarak oturur”.

“Amellerin en hayırlısı namazdır. Abdeste devam edenler, ancak müminlerdir. Mümin gündüz abdestli olmalı, gece de abdestli yatmalıdır. Böyle yapınca, Allahü teâlânın korumasında olur. Abdestli iken yiyip, içenin karnındaki yemek ve su zikreder. Karnında kaldıkları müddetçe, onun için istiğfar ederler”.

 Abdestin farzları, sünnetleri, edepleri ve memnû (yasak) olan ve bozan şeyleri vardır. Abdestsiz olduğunu bilerek zaruretsiz namaz kılan abdest almaya ehemmiyet vermediği için müslümanlıktan çıkmış olur. Namaz kılarken abdesti bozulan, hemen omuzuna selam verip namazından çıkar. Vakit çıkmadan abdest alıp namazını baştan tekrar kılar.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler