Sual: Kişi öldükten sonra yaşanılacak şeyleri anlatan detaylı bir kitap tavsiye eder misiniz?

Cevap: İmam Gazalî hazretlerinin Kıyamet ve Ahiret adlı kitabı faydalıdır. Türkçeye tercüme olunup Hakikat Kitabevi tarafından tab edilmiştir.

 

Sual: İmam Gazali’nin “Kıyamet ve Ahiret Halleri” kitabını okurken, mahşerde bu olanları İmam Gazali nereden biliyor ve nasıl biliyor; bu, gaybı bilmek olmuyor mu, diyene nasıl cevap verilir?

Cevap: Bunlar âyet ve hadislerin tefsiridir; kendi görüşleri değildir.

 

Sual: İmanın şartlarının 6 olduğunu biliyoruz. Ancak Amentü duasında yedi tane şart sayılmaktadır. Sebebi nedir?

Cevap: Âhirete iman ve ba’sü ba’de’l-mevt (öldükten sonra dirilmeye) iman aynı maddedir. Zira öldükten sonra dirilme, âhirete ait işlerdendir.

 

Sual: Ahir zaman için hadis-i şerifte geçen “Akşam mümin olarak yatıp, sabah kâfir olarak kalkacak ya da bunun tersi olacaktır” ne demek? Uykuda nasıl kâfir olunur?

Cevap: Bu ifade bir hadîs-i şerifte geçmektedir. Kıyamete yakın, fitneler o kadar çok olacak ki, insan evinde bile bundan korunamayacak ve küfre düşme tehlikesi içinde kalacaktır. Şimdi meselâ gece âlemleri veya televizyon gibi eğlence vâsıtaları sayesinde bu -Allah saklasın- çok kolaydır.

 

Sual: Kıyamette sadece yer mi değişecek? Yoksa 9 gezegenin hepsi değişecek mi?

Cevap: Kâinat yok olacak. Yeniden yaratılacak. Hesap görüldükten sonra yine yok olacak.

 

Sual: Kıyamete yakın İsâ aleyhisselâmın ineceğine dair hadîsleri inkâr küfr müdür?

Cevap: Lafzan değilse de, ma’nen mütevâtirdir. Bu mevzuda metni farklı, fakat mânâsı aynı çok sayıda hadîs-i şerif vardır. Bir delile istinaden inkârı, meselâ “Bu bir şahs-ı manevîdir,” aslında İsa aleyhisselâm inmeyecektir, Hıristiyanların Müslüman olacağı manasına gelir” demek veya “Nüzûl-i İsa ile alâkalı hadîsleri, sonradan Müslüman görünen Hıristiyanlar uydurmuştur” demek, en azından kişiyi bid’at ehli yapar. Delilsiz inkâr ise, küfre sürükler.

 

Sual: Kıyamet alâmetlerini “Güneşin batıdan doğması, Avrupa’da İslâmiyetin büyümesi demektir” gibi tefsir etmek câiz midir?

Cevap: Kıyamet alâmetleri, müteşabihattandır. Te’vil ve tefsiri gerekmez. Olduğu gibi mana verilir. Mecaza gitmeye lüzum yoktur.

 

Sual: Ye’cüc ve Me’cüc, sarı ırk mıdır?

Cevap: Ye’cüc ve Me’cüc şimdi nerede olduğunu bilmediğimiz bir topluluktur. Kıyamete yakın ortaya çıkacaktır. Böyle teviller yapmak doğru değildir.

 

Sual: Allahü teala zamandan ve mekandan münezzeh olduğuna göre ahirette nasıl görülecektir?

Cevap: Görülecektir. Nasıl görüleceğini bilemeyiz.

 

Sual: İsa aleyhisselam yeryüzüne geldiğinde evlenecek midir?
Cevap: Evet. Hadis-i şerifte öyle geçiyor.

Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye Kitabını Okumak İçin Tıklayınız.

Tavsiye Yazı –>  İman Esaslarına Dair Sualler

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler