10 — Din, iç ve dış istismarı sağlamış. Kanaat etmek ve kadere rıza, uyuşukluğa ve istismar edilmeye sebep olmuş. İstihsal kuvvetleri, belirli ellerde toplanmış. Geniş kitle, dünya saadetlerine lâyık görülmemiş. Bir lokma, bir hırka felsefesi, yaşama ve mücadeleci kuvveti yok etmiş. Ahiret ümidi, acı ve sıkıntı çekmeye sebep olmuş.

Cevap: Din üzerinde konuşabilmek için, az da olsa, bir din bilgisine sahip olmak lazımdır. İslamiyeti, bugünkü kapitalistlere, komünist sömürücülere benzetip, dine böyle saldırmak, gözü döndürücü, aklı örtücü azılı bir İslam düşmanlığını göstermektedir. İstihsal kuvvetlerini belirli ellerde toplayan ve milleti sömüren batılı kapitalistlere ve zalim komünistlere karşı bir şey demeyip de, sosyal adaleti emreden İslamiyete saldırmak, düpedüz İslam düşmanlığı ve açık bir moskof uşaklığı olsa gerektir. İslami bilgisi hiç olmadığı için, dönüp dolaşıp, kanaat etmeye, kadere inanmaya çatıyor. Medeniyet namına yalnız iktisattan, para biriktirmekten söz ediyor. Anlamıyor ki kanaat, sinir hastalıklarını önleyen, geçimsizliği, düşmanlığı gideren, cemiyetlerin düzenlerini sağlayan bir faktördür. Kanaat, İslamiyetin dünyaya yayılmasını, ilim ve fen abideleri kurmayı sağlamıştır. (Çalışan kazanır) ve (Herkes yaptığını bulur) meal-i alisinde olan âyet-i kerimeler ile (Allahü teâlâ çalışıp kazananları sever) ve Münavi’deki (Allahü teâlâ çalışmayan gençleri elbette sevmez) gibi, nice hadis-i şerifler, çalışıp ilerlemeyi mi, yoksa uyuşukluğu mu emrediyor? Müslümanların kurduğu Emevi, Abbasi, Gaznevi, Hind Timurları ve Endülüs ve Osmanlı medeniyetleri, çalışkanlığı mı, yoksa uyuşukluğu mu gösteriyor? İslam düşmanları tarafından uydurulmuş, (bir lokma, bir hırka) sözü, Kur’ân-ı Kerîmin ve hadis-i şeriflerin emirlerini değiştirebilir mi? Bu söz, müslümanlık demek değildir. Ahirete inanmak, acı çekmeye değil, fertlerin, ailenin ve cemiyetin düzenli, huzurlu olmasına sebeptir. Tarih, böyle olduğunu açıkça göstermektedir. İslam dini, acı çekmeyi değil, maddi, manevi acıları gidermeyi, acılara, sıkıntılara sebep olmamayı emretmektedir.

Sonraki madde –> İslamiyet Çöl Kanunu Mu?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler

Comments are closed.