Bir Din Cahiline Cevap

Peygamberimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem” buyuruyor ki (Her çocuk, dünyaya, müslüman olacak şekilde temiz ruhlu gelir. Sonra, bunları anaları, babaları dinsiz yapar). Bundan anlaşılıyor ki çocuklara müslümanlığı öğretmek lazımdır. Onların temiz ruhları müslümanlığa elverişlidir. Müslümanlığı öğrenmeyen çocuk, din düşmanlarının yalanlarına, iftiralarına aldanarak, müslümanlığı yanlış anlar. Onu gericilik, kötülük zanneder. Hiç din bilgisi almamış, müslümanlığı anlamamış…

Din, İlerlemeye Mani Midir?

1 — Cemiyet hayatına karışmış dini düşünce ve metot, cemiyetin gelişmesini önleyen zincir gibi imiş. Cevap: Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem”, (Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya işlerinize çalışınız!) buyuruyor. İmam-ı Münavi’nin bildirdiği hadis-i şerifte, (Elhikmetü dalletül-mü’min) buyuruyor. Yani, (Hikmet, fen bilgileri, müminin kaybettiği malıdır. Nerede bulursa alsın!) buyuruyor. İslam dininin, cemiyetlerin kalkınmasını desteklediğini, medeniyete ışık tuttuğunu,…

Din, Devlet İçin Zincir Midir?

2 — Devleti din zincirinden, din kösteğinden kurtarmak gerekmiş. Muasır batı medeniyetine ulaşabilmek için, gerçek bir layıklık sistemine kavuşmak lazımmış. Cevap: İslamiyette, ilim, ahlak, doğruluk, adalet üzerine dayanan ve tam liberal olan demokratik devletler kurulmuştur. Devleti, siyaset canbazlarının elinde oyuncak olmaktan korumaktadır. Kapitalistler, diktatörler ve komünist uşakları, böyle bir serbest sistemi, kendi zulüm, işkence ve…

Dinde Kanaatkarlık Propagandası Mı Var?

3 — “Halkı hâlâ, İslâmın kanaatkarlık felsefesi ile uyutup, fertleri, haklarını istemez hâle getirmekten ümitleniyorlar. Bunlar, komünizmi önlemek bahanesi ile milletteki kölelik ve ahiret fikrini savunuyorlar. Kanaatkarlık ise, bir istismar bezirganlığının ifadesidir. İslamcılar bu bezirganlığın propagandasını yapıyorlar” diyor. Cevap: (İslamın kanaatkarlık felsefesi) demek gibi saçma söz az bulunur. Böyle yanlış sözler, sahibinin, İslamiyetten ve felsefeden haberi…

Din İnsanı Uyuşturur Mu?

4 — Doğu, dine gömülüp afyonlaşmış, uyuşuk olmuş, iman sahibi olmak, esirlik imiş. Cevap: İslamiyetin, aktif, çalışkan, âdil, kahraman milletler meydana getirdiğini ve Ashâb-ı kiramın üstünlüklerini, her tarih okuyan açıkça görür. Bunu gösteren binlerle misal, milyonlarla kitap meydandadır. Ne yazık ki kör olan, güneşi görmez. Körün görmemesi, güneş için bir kusur olur mu? Dost, düşman…

Din Kadercilik Midir?

5 — Din, bir kaderciliğin, bir kanaatkarlığın ifadesi imiş. Ezilenleri, açları uyuşturan bir ahiret fikri imiş. Ahiret nimetlerine kavuşmak için, bunları dünyada fazla istememek lazım imiş. Yaşamak sevinci ve ihtiyacı, kanaatcılığı ve kaderciliği parçalamış ve daha iyi, daha çok kazanmak için mücadeleyi doğurmuş. Dinler, donmuş, kalıplaşmış adetlere bağlı sistemlere karşı olanlardan korkarlar diyor. Din afyonu,…

Bağnaz Din Düşmanlığı

6 — “Çöl kanunlarının hakim kılındığı Arap ülkelerinde, maddiyata, materyalist felsefeye hücum etmektedirler”  diyor. Cevap: Eskiden din düşmanları, tasavvuf büyüklerinin kıymetli sözlerinden birkaçını ezberleyip, mânâlarını anlamadan, bunları ulu orta yazar, söyler, tarikatcılık yaparlar, gençleri tuzaklarına düşürürlerdi. Şimdi ise, İslam düşmanları, batılı fen, fikir adamlarının sözlerinden birkaçını ezberleyip, palto tutarak, kadeh doldurarak, çanak yalıyarak, bir etiket…

İslamiyette İktisadi Refah Yok Mu?

7 — İktisadi çöküntülere sebep olanlar, dinin afyon etkisini gösteren bir kaderci lokmaya, bir hırkaya rızayı telkin eden sözlerden istifade etmişler. Medeniyet, daha fazla iktisadî refah istemek, bunun için uğraşmak demektir. Din ise kadere rıza, ahiret ve maneviyat telkinleri ile toplumun bu kalkınma hareketlerini kırmış, uyutmuş. Cevap: Yukarıdaki maddede bildirdiğimiz çanak yalayıcılığın canlı bir tablosu…

İslamiyet Medeniyete Mani Mi?

8 — Müşterek medeniyete erişmek çabalarını tarih içinde engelleyen, dinin emredici kudreti imiş. Devrimlerin amaçlarını engelleyen dinin emredici otoritesini yok etmeli imiş. Cevap: Bu fen yobazı, medeniyeti diline dolamakta, gençleri bu efsunlu kelime ile uyuşturmaya çalışmaktadır. Büyük ve ağır sanayi kurup, elektronik makinalar ve atom gücü ile çalışan fabrikalar yapıp, bunların arkasında, fuhşu, kadını eğlence…

Kanaatkarlık İstismar Vasıtası Mı?

9 — Din, mevcut olan ile yetinmek, kanaatkarlık, acı çekmek, müsavatsızlıkları benimsemek imiş. Bir cemiyetteki mevcut fikirleri kalıplaştırmak imiş. Sınıf farklarının azaltılması, istismarın önlenmesi için daha iyi bir hayata kavuşmayı önlermiş. Bu baskılar, Cehennem korkusu ile yapılmış. Acı çekenler, Cennetle avutuluyormuş. Fertlerin kişiliklerini öldürmüş imiş. Cevap: Yukarıdaki maddenin sonunda bildirdiğimiz üç kaynaktan aldığı zehirleri, müslüman…