Eziyet, İşkence ve Zulüm

Kureyş’in ileri gelen müşrikleri, artık, Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselâmı yalnız gördükleri zaman, üzerine saldırırlar, hakâret etmeye, hattâ dövmeye kalkışırlardı. Eshâbına da işkence yapmaktan geri durmazlardı. Bir gün Kureyş’in ileri gelen müşrikleri, Kâbe-i şerîfin yanında oturuyorlardı. Peygamber efendimizden bahsetmeye başladılar ve; “O’na tahammül ettiğimiz gibi hiç bir şeye tahammül etmedik. Bize sefihsiniz der, ilâhlarımızı tahkir edip…

Dini Nikah Nasıl Kıyılır?

Sual: Dini nikah nasıl kıyılır? Nikâh kıyarken hutbe okumak ve dua etmek şart mıdır? Cevap: Nikâhın şartı taraflar veya velî yahud vekilleri; iki tarafın evlenmek hususunda birbirine uygun irade beyanları ve bunun iki şahid huzurunda ve aynı mecliste yapılmış olmasıdır. Mehr konuşmak bile nikâhın şartı değildir. Konuşulmasa da nikâh sahih olur, kadın da emsallerinin aldığı…

Harem-i Şerife Gayrimüslimler Niçin Giremez?

Sual: Harem-i Şerif’e gayrı Müslimlerin girememesi hangi hükümden kaynaklanmaktadır? Cevap: Âyet-i kerimede (Tevbe: 28) mealen, “Bu yıldan sonra müşrikler Mescid-i Haram’a yaklaşmasınlar!” buyurulmaktadır. Bu âyet-i kerime, hicretin 9. senesinde gelmiştir. İmam Ebu Hanife, bu yasağı ibadet için anlamış ve ibadet dışında gayrı müslimlerin Mescid-i Haram’a girmesine cevaz vermiştir. Eskiden müşrikler çıplak olarak Mescid-i Haram’a girer…

Peygamberimiz Niçin Çok Evlilik Yapmıştır?

Sual: Hazret-i Peygamber niçin çok evlilik yapmıştır? Cevap: İslam düşmanları, gençleri aldatmak için, Peygamber “sallallâhü aleyhi ve sellem” kadınlara, kızlara düşkün imiş diyerek ve habis ruhlarına yakışan, çok çirkin şeyler söyleyerek ve yazarak küstahca iftirâ yapıyorlar. Halbuki Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” ilk olarak, 25 yaşında evlenmiş, Hadice’yi “radıyallâhu anha” almıştır. Hazreti Hatice o zaman…

İslamiyet Köleliği Niçin Kaldırmamıştır?

Sual: İslâmiyet köleliği niçin kaldırmamıştır? Cevap: İslâmiyette kölelik mevzubahis edildiğinde, müslümanlar bir nevi suçlu imiş gibi müdafaa psikolojisine geçmekte; asıl gayenin köleliği kaldırmak olduğunu söylemektedir. Buna delil olarak da neredeyse her işlenen suçtan sonra köle azadının arandığını vermektedir. İslâmiyet köleliği kaldırmak istememiştir. İsteseydi hemen veya içki gibi tedricen kaldırırdı. Kölelik harb hukukunun neticesidir Harb bâki…

Yahudiler, Hristiyanlardan Daha Mı Şiddetli?

Sual: Mâide Suresi’nin 82. âyet-i kerimesinden anlaşıldığına göre müminlere karşı düşmanlıkta en şiddetli gidenler Yahudi ve Müşrikler; sevgi bakımından en yakın olanlar da “Biz Hıristiyanlarız” diyenlerdir; bunun sebebi de içlerinde keşiş rahiplerin olması ve büyüklük taslamamalarıdır. Halbuki tarih boyu Müslümanlar hep Hıristiyanlarla savaşmıştır. O halde bu hususta nasıl düşünmek gerekir? Cevap: Bu fıkhî hükümler çıkarılacak…

Bir Din Cahiline Cevap

Peygamberimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem” buyuruyor ki (Her çocuk, dünyaya, müslüman olacak şekilde temiz ruhlu gelir. Sonra, bunları anaları, babaları dinsiz yapar). Bundan anlaşılıyor ki çocuklara müslümanlığı öğretmek lazımdır. Onların temiz ruhları müslümanlığa elverişlidir. Müslümanlığı öğrenmeyen çocuk, din düşmanlarının yalanlarına, iftiralarına aldanarak, müslümanlığı yanlış anlar. Onu gericilik, kötülük zanneder. Hiç din bilgisi almamış, müslümanlığı anlamamış…

Din, İlerlemeye Mani Midir?

1 — Cemiyet hayatına karışmış dini düşünce ve metot, cemiyetin gelişmesini önleyen zincir gibi imiş. Cevap: Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem”, (Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya işlerinize çalışınız!) buyuruyor. İmam-ı Münavi’nin bildirdiği hadis-i şerifte, (Elhikmetü dalletül-mü’min) buyuruyor. Yani, (Hikmet, fen bilgileri, müminin kaybettiği malıdır. Nerede bulursa alsın!) buyuruyor. İslam dininin, cemiyetlerin kalkınmasını desteklediğini, medeniyete ışık tuttuğunu,…

Din, Devlet İçin Zincir Midir?

2 — Devleti din zincirinden, din kösteğinden kurtarmak gerekmiş. Muasır batı medeniyetine ulaşabilmek için, gerçek bir layıklık sistemine kavuşmak lazımmış. Cevap: İslamiyette, ilim, ahlak, doğruluk, adalet üzerine dayanan ve tam liberal olan demokratik devletler kurulmuştur. Devleti, siyaset canbazlarının elinde oyuncak olmaktan korumaktadır. Kapitalistler, diktatörler ve komünist uşakları, böyle bir serbest sistemi, kendi zulüm, işkence ve…

Dinde Kanaatkarlık Propagandası Mı Var?

3 — “Halkı hâlâ, İslâmın kanaatkarlık felsefesi ile uyutup, fertleri, haklarını istemez hâle getirmekten ümitleniyorlar. Bunlar, komünizmi önlemek bahanesi ile milletteki kölelik ve ahiret fikrini savunuyorlar. Kanaatkarlık ise, bir istismar bezirganlığının ifadesidir. İslamcılar bu bezirganlığın propagandasını yapıyorlar” diyor. Cevap: (İslamın kanaatkarlık felsefesi) demek gibi saçma söz az bulunur. Böyle yanlış sözler, sahibinin, İslamiyetten ve felsefeden haberi…