Kaç Çeşit Oruç Vardır?

Sual: Kaç çeşit oruç vardır? Hangi günlerde oruç tutmak caiz değildi? Cevap: 8 türlü oruç vardır. 1) Farz oruçlar: Farz oruç da, 2 kısımdır: Muayyen (belirli) zamandaki oruç, Ramazan-ı şerif orucudur. 2) Muayyen zamanda olmayan farz oruçlar: Kaza ve kefaret oruçları böyledir. Fakat, kefaret oruçları farz-ı amelîdir. Yani, inkar eden kafir olmaz. 3) Vacip oruçlar:…

Oruç Kazası ve Keffareti Nedir?

Sual: Oruç kazası ve kefareti nedir? Cevap: Oruç kazası, arka arkaya olduğu gibi, ayrı ayrı günlerde de, 1 gün için, 1 gün oruç tutmaktır. Aralıklı tutarken, araya başka Ramazan gelirse, önce Ramazanı tutar. İhtiyar olup ölünceye kadar Ramazan orucunu veya kazaya kalmış oruçlarını tutamayacak kimse ve iyi olmasından ümit kesilen hasta, gizli yemelidir. Zengin ise,…

Orucu Bozmayan Şeyler Nelerdir?

Sual: Orucu bozmayan şeyler nelerdir? Cevap: Ramazan-ı şerifte veya kaza, kefaret, adak ve nafile oruçlarda, oruçlu olduğunu unutarak yese, içse, cima etse, oruçlu iken uykuda cünüp olsa, uyanık iken bakarak cünüp olsa, tentürdiyot, yağ sürünse, sürme çekse, [bunların rengi, kokusu tükürükte, idrarda belli olsa bile], şehvet ile öpse, gıybet etse, hacamat olsa, istemeyerek ağız dolusu…

Orucu Bozan Şeyler Nelerdir?

Sual: Orucu bozan şeyler nelerdir? Cevap: Ramazan ayında, oruçlu olduğunu bildiği halde ve fecir ağarmadan evvel niyet etmiş iken, faydalı bir şey yemekle, içmekle, yani gıda veya deva olarak yenilmesi adet olan veya zevk ve keyif veren bir şeyi ağızdan mideye sokmakla veya cima yapmak ve yapılmakla oruç bozulur ve kaza ve kefaret lazım olur.…

Ramazan-ı Şerifin Kıymeti

Sual: Ramazan ayının faziletleri nelerdir? Cevap: İslamın 5 şartından dördüncüsü, mübarek Ramazan ayında, her gün oruç tutmaktır. Oruç, hicretten 18 ay sonra, Şaban ayının 10. günü, Bedir gazasından 1 ay evvel farz oldu. Ramazan, yanmak demektir. Çünkü, bu ayda oruç tutan ve tövbe edenlerin günahları yanar, yok olur. Riyadu’n-Nasihin kitabında diyor ki: Buhari kitabında, Ebu…

Oruç Tutmaya Dair

Sual: Orucun farzı kaçtır? Bunlar nelerdir? Cevap: Orucun farzı 3’tür; 1) Niyet etmek. (Oruca niyet etmeyip akşama kadar orucu bozan şeylerden sakınan kimse, oruç tutmuş olmaz. O günü yalnız kaza etmesi lazım olur.) 2) Niyeti ilk ve son vakitleri arasında yapmak. 3) Nehâr-ı şerîde, yani imsak vaktinden, güneşin batmasına kadar olan zamanda orucu bozan şeylerden…

Kronolojik Olarak Peygamber Efendimizin Hayatı

571 Hazreti Muhammed aleyhisselâmın doğumu. (12 Rebîülevvel Pazartesi) Süt annesi Halime’ye verilmesi. 574 Süt annesi tarafından Mekke’ye getirilerek annesi Hazreti Âmine’ye teslim edilmesi. 575 Annesinin vefâtı. Dedesi Abdülmuttalib’e verilmesi. 577 Dedesi Abdülmuttalib’in vefâtı ve amcası Ebû Tâlib’e emânet eilmesi. 578 Amcası Ebû Tâlip ile Sûriye seyahati. 583 Amcası Ebû Tâlib ile Sûriye seyahati ve Basra’da…

Muhammed Aleyhisselâmın Nûru

Muhammed (aleyhisselâm); Allahü teâlâ’nın habîbi, sevgilisi, yaratılmış bütün insanların ve diğer mahlûkâtın her bakımdan en üstünü, en güzeli ve en şereflisidir. Allahü teâlâ’nın medhettiği, bütün insanlara ve cinne peygamber olarak seçip gönderdiği, son ve en üstün peygamberdir. Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olup, her şey onun hürmetine yaratılmıştır. Mübârek ismi, tekrar tekrar medhedilmiş, pekçok övülmüş mânâsına…

Mübârek Nûrunun Yaratılması

Allahü teâlâ, hiçbir şeyi yaratmadan önce, sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın mübârek nûrunu yarattı. Tefsîr ve hadîs âlimlerimizden çoğu bildirdiler ki: “Cenâb-ı Hak, kendi nûrundan latîf ve büyük bir cevher yaratıp, ondan bütün kâinâtı sırasıyla vücûda getirdi. Bu cevhere “Nûr-ı Muhammedî” denir. Bütün rûh ve cisimlerin başlangıcı ve menşei bu cevherdir.” Eshâb-ı kirâmdan Câbir bin Abdullah,…

Mübarek Nûrun Nakli

Âdem aleyhisselâm yaratılınca alnına, sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın nûr-u şerîfi kondu. O nûr alnında parlamaya başladı. Kur’ân-ı kerîmde bildirildiği gibi; Âdem aleyhisselâmdan itibâren temiz babalardan ve temiz analardan geçerek, Peygamber efendimize kadar geldi. Bunu Allahü teâlâ âyet-i kerîmede meâlen şöyle bildirmiştir: “Sen, yâni senin nûrun, hep secde edenlerden dolaştırılıp, sana inkılâb etmiş, ulaşmıştır.” [4] Hadîs-i…