Sual: Orucun farzı kaçtır? Bunlar nelerdir?

Cevap: Orucun farzı 3’tür;

1) Niyet etmek. (Oruca niyet etmeyip akşama kadar orucu bozan şeylerden sakınan kimse, oruç tutmuş olmaz. O günü yalnız kaza etmesi lazım olur.)

2) Niyeti ilk ve son vakitleri arasında yapmak.

3) Nehâr-ı şerîde, yani imsak vaktinden, güneşin batmasına kadar olan zamanda orucu bozan şeylerden sakınmaktır. (İmsak vakti, Fecir-i sâdık denilen beyazlığın, ufk-ı zâhirî hattı üzerinde görüldüğü vakittir.) Oruca niyet etmeyip akşama kadar orucu bozan şeylerden sakınan kimse, oruç tutmuş olmaz. O günü yalnız kaza etmesi lazım olur.

 

Sual: Oruç kimlere farzdır?

Cevap: Kişinin üzerinde oruç farz olmasının şartı 7’dir:

1) Müslüman olmak.

2) Bâliğ olmak. Çocuğun orucu sahih olur.

3) Akıllı olmak.

4) Darü’l-harpte olanın, orucun farz olduğunu işitmesi.

5) Mûkim olmak (seferî olmamak).

6) Hayız (adetli) olmamak.

7) Nifas üzere (lohusa) olmamak.

 

Sual: Kimler oruç tutmayabilir?

Cevap: 7 kimse, oruç tutmayabilir:

1) Hasta,

2) Seferî [ertesi gün],

3) Hayızlı olan,

4) Nifas üzere olan kadın,

5) Hamile kadın (kudreti yetmezse),

6) Emzikli olan kadın (çocuğuna zarar olursa),

7) Pir-i fânî olmak.

 

Sual: Oruç tutanlar kaç çeşittir?

Cevap: Oruç tutanlar 3 çeşittir: Cahiller orucu, Âlimler orucu ve Enbiya ve Evliya orucu.

Cahillerin orucu, yemezler ve içmezler ve cima etmezler. Ama, başka mâsiyeti (günahı) işlerler. Âlimler orucu, bunlar başka mâsiyeti de işlemezler. Enbiya ve Evliya orucunda, şüpheli olan her şeyden kaçarlar.

Oruç tutanların bayramı, üç çeşittir: Cahiller bayramı, âlimler bayramı, Enbiya ve Evliya bayramı.

Cahiller bayramı, akşam olunca iftar ederler. Ve istediklerini yerler ve içerler ve bizim bayramımız budur derler.

Âlimler bayramı, akşam olunca iftar ederler. Eğer, Allahü azim-üş-şan tuttuğumuz oruçtan razı olduysa, bizim bayramımız budur derler. Eğer razı olmadı ise, bizim halimiz nice olur, diye tefekkür ederler. Ama Enbiya ve Evliya bayramı, rüyetullahtır. Onlar Allahü azim-üş-şanın rızasına müştakdırlar.

Kaynak: Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye

 

Tavsiye Yazı: Razaman-ı Şerifin kıymetine dair

Tavsiye Yazı: Orucu bozan şeyler nelerdir?

Tavsiye Yazı: Orucu bozmayan şeyler nelerdir?

 

Ramazan geldi dayandı,
camiler nura boyandı.
Top atıldı, kandil yandı,
cümlemiz buna inandı.

İlk on günü, rahmet boldur,
sonra günahlar affolur.
Bayram gecesi, müminler,
Cehennemden azad olur.

Kardeşim, oruç tut sen de,
namazlarını kıl, hem de!
günahtan sakın her demde,
Çok azap var Cehennemde!

Düşman sana saldırıyor,
oruç zaifletir diyor.
İlmi fenni, o çiğniyor,
hain, hep yalan söylüyor!

Uyan! Gitti ömrün çoku,
oruç tut, anla aç toku!
İslam kitaplarını oku,
insanlıktan al bir koku!

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler