571 Hazreti Muhammed aleyhisselâmın doğumu. (12 Rebîülevvel Pazartesi)

Süt annesi Halime’ye verilmesi.

574 Süt annesi tarafından Mekke’ye getirilerek annesi Hazreti Âmine’ye teslim edilmesi.

575 Annesinin vefâtı. Dedesi Abdülmuttalib’e verilmesi.

577 Dedesi Abdülmuttalib’in vefâtı ve amcası Ebû Tâlib’e emânet eilmesi.

578 Amcası Ebû Tâlip ile Sûriye seyahati.

583 Amcası Ebû Tâlib ile Sûriye seyahati ve Basra’da râhip Bahira’nın, onun son peygamber olacağını anlaması.

588 Amcası Zübeyr ile Yemen’e seyahati.

595 Hazreti Hatice’nin ticâret kervânının başında, Şâm’a seyâhati.

596 Hazreti Hatîce ile evlenmesi.

606 Kâbe-i Şerîfe’nin tâmirinde Hacer-i Esved’i yerine koyması.

610 Hirâ mağarasında ilk vahyin gelmesi.

613 Üç sene gizli dâvetten sonra Safâ tepesine çıkıp açık olarak İslâm’a dâvete başlaması.

615 Müslümanların Habeşistân’a hicretleri.

616 Hazreti Hamza’nın müslümân olması.

Hazreti Ömer’in müslümân olması.

619 Hazreti Hatice ve Ebû Tâlib’in vefâtları.

620 Mirâc’a çıkışları.

Birinci Akabe bîatı.

621 İkinci Akabe batı.

622 Mekke’den Medîne’ye hicret.

623 Bedir Savaşı ve zaferi.

Kıblenin Mescid-i Aksâ’dan Kâbe-i Muazzama’ya çevrilmesi.

Mescidin önüne, fakirleri barındırmak için “Suffe” yapılması.

Hazreti Âişe ile evlenmeleri.

624 Kızları Hazreti Rukıyye’nin vefâtı.

Hazreti Fâtıma ile Hazreti Ali’nin evlenmeleri.

625 Uhud Savaşı.

Hazreti Hamza’nın şehâdeti.

Hazreti Hasan’ın doğumu.

Hazreti Ömer’in kızı Hazreti Hafsa ile evlenmeleri.

626 Hazreti Hüseyin’in doğumu.

627 Hendek Savaşı.

628 Hudeybiye Antlaşması.

Hükümdârlara ve idârecilere, İslâm’a dâvet mektuplarının gönderilmesi.

Hayber’in fethi.

629 Mûte savaşı ve zaferi.

630 Mekke’nin fethi.

Kızları Hazreti Zeyneb’in vefâtı.

Oğulları Hazreti İbrahim’in doğumu.

Oğulları Hazreti İbrahim’in vefâtı.

Tebûk Savaşı.

631 Vedâ Hutbesi ile yüz binden fazla Eshâb-ı Kirâma hitâb etmeleri.

Cennetü’l-Bâki mezârlığını ziyâret etmeleri.

Peygamber Efendimizin Vefâtları (12 Rebîülevvel Pazartesi)

Benzer Yazıları Okumak İçin Tıklayınız

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler