Sual: Kaç çeşit oruç vardır?

Cevap: Sekiz türlü oruç vardır.

1- Farz oruçlar: Farz oruç da, iki kısımdır: Muayyen (belirli) zamandaki oruç, Ramazan-ı şerif orucudur.

2- Muayyen zamanda olmayan farz oruçlar: Kaza ve kefaret oruçları böyledir. Fakat, kefaret oruçları farz-ı amelîdir. Yani, inkar eden kafir olmaz.

3- Vacip oruçlar: Bunlar da, muayyen olur. Belli gün veya günler oruç adamak gibi.

4- Gayri muayyen oruçlar: Herhangi bir veya birkaç gün oruç adamak gibi.

5- Sünnet olan oruçlar: Muharremin 9. ve 10. günleri oruç tutmak gibi.

6- Müstehap oruçlar: Her Arabî ayın 13, 14 ve 15. günleri oruç tutmak gibi ve yalnız Cuma günü oruç tutmak gibi ve kurban bayramı arefesinde oruç tutmak gibi. (Yalnız Cuma günü oruç tutmak mekruh olur da denildi. Cuma günü oruç tutmak isteyenin, perşembe veya cumartesi günü de tutması iyi olur. Çünkü, sünnet veya mekruh denilen bir işi yapmamak lazımdır.)

7- Haram oruçlar: Fıtır bayramının birinci günü ve kurban bayramının her dört günü oruç tutmak haramdır.

8- Mekruh oruçlar: Muharremin yalnız onuncu günü oruç tutmak ve yalnız cumartesi günleri oruç tutmak ve Nevruz ve Mihrican günleri oruç tutmak ve bütün sene, her gün oruç tutmak ve konuşmamak şartı ile oruç tutmak mekruhtur.

KAYNAK: Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye

Benzer Suallerin Cevaplarını Okumak İçin Tıklayınız

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler