Sual: Fıkıh kitaplarında bir mescidin altı ve üstü de mesciddir, yazıyor. Bugün bazı apartman katlarında mescidler vardır. Bunlar şer’î mescid sayılır mı? Bunlarda cemaat olmak, Cuma kılmak, i’tikâf etmek sahih midir?

Cevap: Evlerin alt veya üst katlarının mescid olarak vakfı İmamı A’zam’a göre câiz değildir. Çünki vakıf eserin arza kadar altı ve göğe kadar üstü de o gayrımenkule tâbi’dir. Ancak Bağdad ve Rey şehirlerindeki mesken sıkıntısını gören İmameyn ve diğer üç mezheb imamı, evin bir katının mescid yapılmasına cevâz vermiştir. (İbn Âbidîn.) Ancak bu mescidin, bugünki apartman daireleri gibi ayrı bir kapısı olmalı; mescide gelenler, başka bir evin içinden geçmek zorunda kalmamalıdır. Bunlarda cemaat olunabilir ve Cuma kılınabilir. Beş vakit cemaatle namaz ve Cuma namazı kılınan mescidlerde her çeşit i’tikâf edilebilir. Vakıf mescid inşa edilirken altına veya üstüne, vakfa faydalı depo, dükkân, ev yaptırılabilir. Kirâlanan bir arâzi üzerine yapılan mescid vakıf olabilir.

 

Sual: Kadın, itikâfı evinin bir odasında yapabilir mi? Burada kanepe bulunabilir mi?

Cevap: Kadın câmide itikâf yapmaz. Kadın evin bir odasını mescid yapmış, burada namaz kılıp ibadet ediyorsa; mendub olan itikâfı da burada yapabilir. Eşya bulunması zarar vermez.

 

Sual: Câmide dağıtılan şekeri yemek, namazdan önce câmide uyumak câiz midir?

Cevap: Câmiye itikaf niyetiyle girilir. İki rek’at namaz veya vakit girmişse vaktin farzı kılınır. Sonra bir şey yenebilir, uyunabilir.

 

Sual: Câmiye girince, namaz kılanlara selâm verilir mi?

Cevap: Câmiye girince “esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhissâlihîn” denir. Rastladığına selâm verilebilir. Namaz kılana selam verilmez, verilirse almaz. Kur’an-ı kerim okuyup dinleyene, vaaz dinleyene selâm verilmez.

 

Sual: Mukim veya misafirin, câmide itikâfa niyet etmeden mübâh olan bir şeyi insanları rahatsız etmeden konuşması câiz midir?

Cevap: Mübâh sözleri konuşmak itikâf etmiş olmayana da câiz ise de hilâf-ı evlâdır. İtikâfa niyet etmemiş ise, konuşmamalıdır.

 

Sual: Câmiye itikâf niyetiyle girilir. İki rekât namaz veya vakit girmişse vaktin farzı kılınır. Sonra bir şey yenebilir, uyunabilir buyruluyor. İtikâfa niyet ettikten sonra namaz kılma şartı itikâfın şartlarından mıdır? Yani bir kimse itikâfa niyet edip câmiye girse, namaz kılmadan uyuyup, yiyip içemez mi?

Cevap: İtikâf, câmide bir müddet ibadetle meşgul olmak demektir. Câmiye itikâfa giren kimse önce iki rek’at namaz kılar. Veya vakit namazını kılar. Sonra yemesi, uyuması, konuşması câiz olur.

 

Sual: Mukim kimse, itikâfa niyyet etse, câmide uyuması ve bir şey yemesi mekruh mudur?

Cevap: Mukim kimsenin câmide uyuması veya bir şey yemesi mekruhtur. Mukim, itikâfa niyet ederse veya misafir her halde câmide uyusa veya bir şey yese mekruh değildir.

 

Sual: Camide ayakları kıbleye gelmeyecek şekilde uyumanın bir mahzuru var mıdır?

Cevap: Girerken itikafa niyet etmiş ise bir şey yemek ve uyumak caiz olur.

 

Sual: İftardan sahura kadar 10 defa sigara için mescidden çıkmak itikâfa zarar verir mi?

Cevap: Gün veya gecenin bir kısmında, velev bir an bile olsa yapılan nâfile itikâfta, mescidden herhangi bir sebeple çıkmak, itikâfa zarar vermez. Ramazanın son on gününde yapılan ve sünnet olan itikâf da böyledir. Ancak vâcib olan, yani nezrettiği itikâfta mescidden çıkarsa, itikâf bozulur

 

Sual: Bakıp hayal kurmak suretiyle inzal olan kimsenin orucu, haccı, itikafı bozulur mu?

Cevap: Hayır.

 

Sual: Salgın sebebiyle câmilerde 5 vakit cemaatle namaz kılınamasa, Ramazanı Şerifte itikâf yapmak mümkün mü?

Cevap: Sünnet olan itikâf ancak beş vakit cemaati olan câmilerde caizdir.

 

Sual: Sultan II. Abdülhamid’in Ramazan-ı şerif ayının son on gününde Ertuğrul Tekke Câmii’ne gelip, ikinci katta bulunan üç metrekarelik odada ekmek, su gibi zaruri ihtiyacı bulunmadan çıkmayıp itikâfa girdiği doğru mudur?

Cevap: Sultan Hamid gibi bir hükümdarın, onca işin arasında 10 gün itikâfa gireceğini zannetmiyorum. Câmide bir an bu niyetle bulunmak da itikâf için kâfidir; müstehabdır.

 

Benzer Suallerin Cevapları İçin Tıklayınız.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler