Sual: Kimlerin cenaze namazı kılınmaz?

Cevap: Dört müslümanın namazı kılınmaz:

1) Bagi, yani asilerin, yani haksız olarak halifeye isyan edenler, dövüşürken öldürülünce, namazı kılınmaz. Bunları yıkamak da lazım değildir.

2) Müslümanların yolunu kesen hırsızlar, dövüşürken öldürülünce, yıkanmaz ve namazları kılınmaz. Bagiler ve yol kesenler, kaçarak sonradan had ve kısas cezaları ile ölürlerse, yıkanır ve namazları kılınır.

3) Zulüm ile meşhur olan kabileler, dövüşürken ölünce, namazı kılınmaz.

4) Silah ile ev basan kimse, o zaman öldürülürse, namazı kılınmaz.

İntihar eden, yani kendini öldüren kimse, hemen ölse bile yıkanır ve namazı kılınır. İntihar etmenin, başkasını öldürmekten daha büyük günah olduğu Fetava-i Hindiyye kitabında yazılıdır.

Anasını, babasını öldüren kimse, kısas ile öldürülünce, namazı kılınmaz.

Namazı kılınmadan veya yıkanmamış olarak namazı kılınan, gömülüp toprak örtülmüş ise, koktuğu zannedilmedikçe, kabri üstünde namazı kılınır. Kokmaya başlama zamanı, toprağın cinsine, mevsimine, sıcaklığa, soğukluğa, zayıf, şişman olmasına göre değişir. 3 gün ile 1 ay arasında değişir.

Doğduktan sonra hemen ölen çocuk yıkanır ve namazı kılınır. Vâris olur, mirası kalır ve ismi konur. Cansız doğan çocuk, 4 aylık değil ise, yıkanmaz ve namazı kılınmaz. 4 aylık olmuş ise, yıkanıp bir kefene sarılıp gömülür, namazı yine kılınmaz. Anası, babası ile birlikte esir alınan çocuk ve esir alınan büyük deli de ölünce böyle yapılır. Bunlar Cehenneme girmez ise de, dünyada kâfir muamelesi yapılır. Anasız ve babasız esir alınan çocuk veya anası, babası ile alınıp da ana, babasından biri İslama gelen veya akıllı, yani 7 yaşında olarak kendi imana gelen çocuk ölünce, namazı kılınır. Bir kâfirin imana gelmesi için, Kelime-i şehâdeti tamam söylemesi ve imanın 6 şartını [yani Amentü…yü] işitince inanması lâzımdır.

Câhillere, imanın, İslâmın şartını sormamalı, ona, bunları sayıp, söyleyip, bunlara inandın mı? demelidir. Evet inandım deyince müslüman olduğu anlaşılır. Câhile îman ve İslam sorulduğu vakit, cevap vermezse, zararı olmaz. Çünkü, bunun cevabını, belli, müntezam kelimeleri söylemek sanarak, bilmiyorum derler. Yani imanı bilmiyorum değil de, imanın nasıl söyleneceğini bilmiyorum derler. Müslümanın, kâfiri yıkaması, kefenlemesi ve gömmesi vâcib değildir. Kâfirlere verilir. Kâfirler yoksa, kirli çamaşır yıkar gibi yıkayıp bir beze sararak kâfir mezarlığına gömmek câiz olur. Mürted ölüsü ise, yıkanmaz, kefenlenmez, hangi dine geçti ise, onlara da verilmeyip, köpek ölüsü gibi, bir çukura bırakılır. Kâfirlerin ve müslümanın, hiç kimsenin ölüsü yakılmaz. Külü saklanmaz. Kâfir ölüsünün bile kemiğini kırmak, kesmek câiz değildir. Müslümanın, kâfir olan akrabası tarafından yıkanması câiz değildir.

 

Sual: Bedeninin yarısı olmayan insanın cenaze namazı kılınır mı?
Cevap: Başı veya gövdesinin başıyla beraber yarıdan azı veya başsız yarıdan fazlası bulunmayan cenazenin namazı kılınmaz.

 

Tavsiye Yazı –> Papazların Cevap Veremediği Sorular Neler?

Tavsiye Yazı –> Cenaze namazı nasıl kılınır?

Seâdet-i Ebediyye Kitabını Okumak İçin Tıklayınız.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler