Bu mektup, yine meyan şeyh Müzzemmil’e yazılmıştır. Ehlullahın sohbetinde bulunmasını dilemektedir:

Kadızade Calendehr ile gönderdiğiniz mektup Dehli’de geldi. Elhamdülillah ki fakirlere karşı olan sevginiz çoktur. Buhârî’de ve Müslim’de bildirilen, “Kişi, sevdiği ile beraberdir” hadis-i şerifine göre, onlarla birliktesiniz. Zaman bakımından, Recep ayı yaklaştı ise de, fakat çok uzak görünüyor. Fârisî beyt tercümesi:

Dost ayrılığı, az olsa da, az değildir!
Gözde kıl parçası da olsa, çok görünür.

Hak sahiplerinin haklarını yerine getirmek için yapmak istediğiniz şeyleri, hemen yapınız. Recep ayına kadar biz de burada kalacağız. Her şeyin doğrusunu ancak Allahü teâlâ bilir. Her şey Onun huzuruna çıkacaktır. Ömrünüzün birkaç gününü dervişlerle birlikte geçirmek için uğraşınız! Kehf sûresi 28. âyetinde meâlen, “Rablerine sabah akşam duâ eden ve Ona kavuşmak isteyenlerle birlikte bulun ve sabır eyle! Onlardan başka bir yere bakma!” buyruldu. Bu âyet-i kerimede, Hak teâlâ sevgili Peygamberine Allah adamları ile birlikte bulunmasını emir buyuruyor “aleyhi minessalevâti etemmühâ ve minetteslimati ekmelühâ ve minettehıyyâti eymenüha”. Büyüklerden biri buyurdu ki (İlâhî! Dostlarını öyle yaptın ki onları tanıyan seni buldu. Seni bulmadıkça, onları tanımadı). Allahü teâlâ, bizi ve sizi, bu yüksek ve şerefli insanları sevmekle rızıklandırsın!

Dinle! Namaz kılmayanın hakkında Allah, ne demiş,
Çıksın yer ile gökümden, başka mâbud, bulsun demiş.
Getirdi Kuranı Resûl, etmedi bazısı kabul.
Bir vakit namazı kılmayan, Cehennemde yansın demiş.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler