Bu mektup, Hâce Muhammed Eşref-i Kabili’ye yazılmıştır. Kavuşturan yolların en kısası, râbıta yapmak olduğu bildirilmektedir:

Sevdiklerinize yazdığınız mektubu okuduk. İçinde bildirilen halleriniz anlaşıldı. Kendini zorlamadan, uğraşmadan, üstadın rabıtasının kendiliğinden hâsıl olması, üstad ile talebesi arasında tam bir yakınlık olduğunu açıkça gösterir. Bu yakınlık, fayda vermeye ve istifade etmeye yarar. Kavuşturucu yollar içinde rabıtadan daha çabuk kavuşturanı yoktur. Hangi talihli kimseye bu nimeti ihsan ederler? Hâce-i Ahrâr “kaddesallahü teâlâ sirreh” hazretleri (Fıkarât) risalesinde buyuruyor ki: Fârisî Mısra tercümesi:

Önderin görüntüsü, Hakkın zikrinden daha faydalıdır!

Yani rehberin hayâlî, talebesine [kalbin tasfiyesinde] zikretmesinden daha çok fayda verir. Çünkü başlangıçta, talibin Hak teâlâ ile tam yakınlığı yoktur. Bunun için zikretmekle, çok faydalanemez. Önceniz, sonranız selamette olsun!

Buna fânî dünya derler, durmayıp daim döner,
Ademoğlu, bir fenerdir, nihâyet bir gün söner.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler