Bu mektup, Hâce Muhammed Sıddîk-ı Bedâhşi’ye yazılmıştır. Sorularına cevap vermektedir:

Kıymetli kardeşimin güzel mektubu geldi. Üç şey soruyorsunuz: Bizi seven kardeşim! Latîfelerden birkaçının kalp mertebesinde bulunması, yalnız kalpte bulunan latîfeler içindir. Kalbin dışında bulunan latîfeler, kalp mertebesinde bulunmazlar.

Yaratılışı, kalp veya ruh mertebesine kadar olan kimseyi tasarrufu kuvvetli olan piri, daha yüksek mertebelere ulaştırabilir. Fakat, burada bir incelik vardır ki ancak uzun anlatmakla bildirilebilir. Yazmakla bildirilecek gibi değildir.

İnsanın zâhiri, yani görünen organları, batının hallerini, özelliklerini edinirse ve bâtın da, yani kalp, ruh ve başka latîfeleri, zâhirin sıfatlarına bürünürse, zâhirde olan şeylerin, bâtında da olması ve bâtındaki hallerin zâhirde de hâsıl olması niçin güç olsun? Vesselâm!

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler