Bu mektup, Pehlivan Mahmud’a yazılmıştır. Talihli kimse, dünyaya düşkün olmayan ve kalbi Allah sevgisi ile çarpan kimse olduğu bildirilmektedir:

Allahü teâlâ sizi, İslamiyetin doğru yolunda bulundursun! En iyi kimse, kalbi dünyaya bağlı olmayan ve Allah sevgisi ile çarpandır. Dünya muhabbeti, günahların başıdır. Dünyayı sevmekten kurtulmak da, ibâdetlerin başıdır. Çünkü Allahü teâlâ, dünyaya düşkün olmayı sevmez. Onu yarattığı zamandan beri, hiç sevmemiştir. Dünya ve dünyaya düşkün olanlar, mel’undur ve Allahü teâlânın merhametinden uzaktırlar. Hadis-i şerifte buyruldu ki “Dünya mel’undur ve dünyada, Allah için yapılmayan her şey de mel’undur” . Çünkü Allahü teâlâyı hatırlayanlar, hatta onların her zerresi, Allahü teâlâyı zikretmektedir. Bunun için, Allahü teâlâyı zikredenler, [yani kalbinde ismini ve sıfatlarını hatırlıyanlar] mel’un değildir. Bunlara, dünya adamı denilmez. Çünkü dünya demek, kalbi Allahü teâlâdan gâfil eden, Onu unutturan, kalbe Allahtan başkalarını getiren şeyler demektir. Allahü teâlâyı unutturan mallar, sebepler, mevkiler, şerefler hep dünya olur. Vennecm sûresinin, “Bizi düşünmeyenlerden, bizden yüz çevirenlerden, sen de yüzünü çevir. Onları sevme!” mealindeki 29. ayeti, böyle olduğunu açıkça göstermektedir. İşte bu dünya, insanın can düşmanıdır. Bu dünyanın düşkünleri, hiç toparlanamaz, kendilerine gelemezler. Ahirette de, pişman olacaklar, çok acılarla karşılaşacaklar.

Dünyayı terketmek demek, kalbin onu sevmemesi, ona düşkün olmaması, kıymet vermemesi demektir. Ona düşkün olmamak da, varlığı ile yokluğu müsavi olmaktır. İnsanın böyle olabilmesi için, Allah adamlarının yanında yetişmesi lâzımdır. Bu büyüklerden biri ele geçerse kıymetini bilmeli, onların emirlerini yapmaya, canla başla sarılmalıdır. Şeyh Müzzemmil hazretlerinin sizin aranızda bulunması, çok büyük bir nimettir. Çok az kimselerin eline geçen, bulunmaz bir nimettir. Kıymeti, hiç ölçülemeyecek kadar büyüktür. Fakat, kerem ve ihsan sahiplerinin adeti, İsar etmektir. Yani, başkalarının ihtiyaçlarını, kendi ihtiyaçlarından önce düşünürler. Şeyh hazretlerine birkaç gün izin verirseniz, çok yerinde bir iş olur. İş bitince, inşaallah yine geriye döner. Uzaktan olan ihlas ve sevginiz de, hizmetinde imiş gibi, size fayda verir. Daha çok rahatsız etmeyeyim. Allahü teâlâ, bizi ve sizleri, insanların en iyisinin “aleyhi ve alâ Âlihi minessalevâti etemmühâ ve minettehıyyâti ekmelühâ” yolunda bulundursun! Allahü teâlânın selamı ve ihsanları size olsun! Âmin.

KAYNAK: Mektûbât Tercemesi

Tavsiye Yazı —> Mektubata dair sualler

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler