Bu mektup, yine yüksek mürşidine gönderilmiştir. Bir kaç dileğini bildirmektedir:

Yüksek kapınız hizmetçilerinin en aşağısı sunar ki Habîb-i Serhendî’nin validesi ile zevcesinin ve isimleri ayrıca yazılı olan kimselerin Beytü’l-maldan haklarının alınabilmesi için, yüksek kapınız hademelerini bir kaç mektupla üzmüştüm. Bunların hakları olan eşya, eğer Dehli’ye gelmiş ise, kendilerine verilmesi için Mevlânâ Aliyye emir buyurunuz. Bunlardan bir kaçı vekil göndermiştir. Bir kaçı da, kendileri gelmiştir. Eğer bunların hakkı Dehli’ye getirilmemiş ise, kendileri hayattadır ve iş başındadırlar. Kendilerine düşen hisselerin tashihini diliyorlar. Sözü daha uzatmamız saygısızlık olur.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler