Bu mektup, yine yüksek mürşidine yazılmıştır. Birkaç ihtiyaç sâhibinin gönderildiği bildirilmektedir:

Yüksek kapınız hizmetçilerinin en aşağısı sunar ki askerden bir kimse geldi. Dehli ve Serhend fakirlerinin geçen sonbahar mevsimi için olan haklarının yüksek kapınız hizmetçilerinden hakkı olanlar araştırılarak, onlara da dağıtılması için size gönderildiğini bildirdi. Bunun için saygısızlık yaparak yazıyorum. Şeyh Ebül Hasan adına bin dirhem gönderilmesi. Kendisi ilim sâhibidir. Ve Hafız Şâh Hüseyin adına da bin dirhem gönderilmesi lâzımdır. Şâh Hüseyin, Şeyh Nevvab vakfının vekillerindendir. Bunların ikisi de hayattadır ve işleri başındadır. Kendilerinin hakları olduğunda şüphe yoktur. Vekillerini gönderdiler. Askerin söylediği doğru ise, ikisinin hakkını buna vermek uygun olur. Kendileri Serhenttedirler.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler