Bu mektup, Mollâ Hüseyin’e yazılmıştır. Allah yolunda olanların yanında bulunmayı övmektedir:

Allahü teâlâ, hallerinizi güzel eylesin. İşlerinizi faydalı eylesin! Maksatlarınızı ıslah eylesin! Şerefli mektubunuz geldi. Sevgilerinizi bildirdiği için bizleri çok sevindirdi. Allahü teâlâ, bu yolun büyüklerine olan sevginizi arttırsın! Onlara bağlılık arzusunu, ömrünüzün sermayesi yapsın! Hadis-i şerifte, (El-mer’ü mea men ehabbe) buyruldu ki (Kişi, sevdiği ile beraberdir) demektir. Bu büyükleri seven, onlarla beraber olur. Onlarla beraber olan, şaki olmaktan [küfürden ve günah işlemekten] korunmuş olur. Hadis-i şerifte buyruldu ki (İnsanların yaptıklarını yazan meleklerden başka melekler de vardır. Yollarda, sokak başlarında dolaşırlar. Allahü teâlâyı zikir edenleri ararlar. Zikir edenleri bulunca, birbirlerine seslenirler. Buraya geliniz, buraya geliniz derler. Kanadları ile onları sararlar. O kadar çokturlar ki göğe varırlar. Kullarının her işini bilici olan Allahü teâlâ, meleklere sorarak: Kullarımı nasıl buldunuz, buyurur? Ya Rabbi! Sana hamd ve sena ediyorlar ve senin büyüklüğünü söylüyorlar ve senin ayıplardan ve kusurlardan temiz olduğunu söylüyorlar, derler. Onlar, beni gördüler mi, buyurur? Hayır görmediler, derler. Görselerdi, nasıl olurlardı, buyurur? Daha çok hamd ederlerdi ve daha çok tesbîh ederlerdi ve daha çok tekbîr söylerlerdi, derler. Onlar, benden ne istiyorlar, buyurur? Ya Rabbi! Cennetini istiyorlar, derler. Onlar, Cenneti gördüler mi, buyurur? Görmediler, derler. Görselerdi, nasıl olurlardı, buyurur? Daha çok yalvarırlardı, daha çok isterlerdi. Ya Rabbi! Bu kulların Cehennemden korkuyorlar. Sana sığınıyorlar, derler. Onlar Cehennemi gördüler mi, buyurur? Hayır görmediler, derler. Görselerdi, nasıl olurlardı, buyurur? Görselerdi, daha çok yalvarırlardı ve ondan kurtulmak yoluna daha çok sarılırlardı, derler. Allahü teâlâ, meleklere, şahit olunuz ki onların hepsini affettim, buyurur. Ya Rabbi! O zikir edenlerin yanında, filan kimse zikretmek için gelmemişti. Dünya çıkarı için gelmişti, derler. Onlar benim misafirlerimdir. Beni zikir edenlerle beraberim. Onların yanında bulunanlar da, zarar etmezler, buyurur). Bu hadis-i şerif ve yukarıda bildirdiğimiz (Kişi, sevdiği ile beraberdir) hadis-i şerifi gösteriyorlar ki bu büyükleri sevenler, bunlarla beraberdirler. Bunlarla beraber olanlar, kazançlı olurlar. Allahü teâlâ, bizi ve sizleri, bu büyükleri sevenlerden eylesin! Sevgili Peygamberi, ümmi ve Hâşimî olan Muhammed “aleyhi ve alâ Âlihi ve Ashâbihissalatü vetteslîmât vettehiyyat” hürmetine duamızı kabul buyursun! Âmin.

Şeyh İlahtad’ın mektubunda, kendinizden haber veriyorsunuz. Böyle ademler, yani yokluklar, taliplerde çok görülmektedir. Çok çalışınız. Ele geçenlerle doymayınız! Fârisî beyt tercümesi:

Çok cilve var, aranan sevgilide,
Kavuştum sanma, bir cilve görünce!

Bu büyüklerle birlikte bulunmak, en faydalı şeylerdendir. Allahü teâlâ, bunların sohbetine kavuştursun! Fârisî beyt tercümesi:

Aşk sarhoşlarile bulun, mey yoksa da, koku geçer.
Koku da bulunmaz ama, onları görmek de yeter.

Gece gündüz karşısında bulunduğunuz büyük hazretten aldığınız yola sarılınız. (Allah) mübarek ismini, hiçbir şey düşünmeyerek, kalbinizden geçiriniz! Hazır ve nazır olduğunu da düşünmeyiniz! Sıfatlarından hiçbirini hatırınıza getirmeyiniz. Yüreğinizin bulunduğu yerde, gönülde (Allah) ismini hep bulundurunuz! Çok lazım olan bilgiler, yazmakla anlaşılamaz. Anlatmak lâzımdır. Buluşursak, bildirilir. Buluşuncıya kadar, elinize geçenleri yazınız. Onları okumak, uzaktan teveccühe sebep olur. Vesselâm.

Vefasızdır, ey deni dünya senin her nimetin!
Ecel fırtınaları, mahveyliyor her rif’atın.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler