Bu mektup, şeyh Yusuf-i Berki’ye yazılmıştır. Bu yolun sonsuz olduğunu ve kelime-i tevhidin faydalarından birkaçını bildirmektedir:

Allahü teâlâya hamd olsun. Onun seçtiği iyi kullara selam olsun! İyi hallerinizi bildiren mektubunuzu okumakla sevindik. Fârisî Mısra tercümesi:

Aşkta böyle şaşılacak şeyler olur!

Hallerden ileri geçerek, halleri verene ulaşmak lâzımdır. Orada cehalet, anlayamamak, bilmemek vardır. Ondan sonra, eğer mârifet ihsan ederlerse, çok büyük nimet olur. Görülebilen, anlaşılabilen her şey bırakılır, yok edilebilir. Bu çoklukta, birliği görmek olsa da, kıymet vermemeli, yok etmelidir. Çünkü, o vahdet hiçbir çoklukta, hiç bulunamaz. O görünen, vahdetin kendi değil, benzeri, görüntüsüdür. Böyle olduğu zaman (Lâ ilâhe illallah) güzel kelimesini söylemeniz uygun olur. Bu güzel kelimeyi o kadar çok söyleyiniz ki hiçbir şeyi görmez ve bilmez olunuz. Hayret, bilgisizlik mertebesine yükseliniz. Fenâ denilen hâle geliniz. Hayret, bilgisizlik mertebesine erişmedikçe, Fenâ hâsıl olmaz. Sizin Fenâ mertebesi dediğiniz şey, Fenâ değildir. Ona (Adem) denir. Bilgisizlik mertebesine erişip, Fenâ hâsıl olunca, bu yola ilk adım atılmış olur. Vasıl olmak nerede? Kavuşmak kime? Arabî beyt tercümesi:

Sevgiliye kavuşmak ele geçer mi acaba?
yüksek dağlar ve korkunç tehlikeler var arada.

Halleriniz doğrudur. Fakat, bunları bırakıp ilerlemek lâzımdır. Allah yolunda olanlara selamlar olsun!

İkinci nasihatim, İslamiyetten hiç ayrılmayınız! Hallerinizi İslamiyet ile ölçünüz. Allah korusun, eğer İslamiyete uymayan söz ve iş olursa, bunu felaketin başlangıcı biliniz! Vesselâm.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler