Bu mektup, Mevlânâ Muhammed Sâlih’e yazılmıştır. Dostlardan çoğunun ilerledikleri bildirilmektedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun sevgili Peygamberine salât ve selâm olsun! Kıymetli kardeşim! Hamd olsun, hepimiz iyiyiz. Mevlânâ Muhammed Sıddîk “kuddise sirruh” bugünlerde, Velâyet-i hassa-i Muhammediye ile şereflendi. İsmin parçalarını geçerek bütününe kavuştu. Bununla beraber, gözü daha yukarılardadır. Oradan çok şeyler edindi. Geri dönmesi umulur. Allahü teâlâ, dilediğini rahmetine kavuşturmaktadır. Kendi hallerinizi ve tarîkate girmiş olan ve girmekte olan kardeşlerin hallerini yazınız! Birkaç günü orada doğru yolda geçiriniz! Vesselâm.

Ey, insan adını taşıyan varlık,
Kendine gel, uyan gafletten artık!
Saadet yolun, göremezsen nadan,
Niye vermiş sana, bu aklı Yezdan?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler