Bu mektup, Mollâ Bediuddin’e yazılmıştır. Zikir-i Zât ve zikir-i nefy-ü ispat bildirilmektedir:

Allahü teâlâya hamd ve Resûlüne salât ve selâm olsun. Size ve bütün din kardeşlerime hayırlı duâlar olsun!
Kıymetli kardeşim! Derviş Muhammed, şerefli mektubunuzu getirdi. Bizleri sevindirdi. Kendinizi kusurlu gördüğünüzü ve niyetlerinizi ve ibâdetlerinizi beğenmediğinizi yazıyorsunuz. Allahü teâlâ, bu görüşünüzü arttırsın ve beğenmemenizi çoğaltsın! Bu yolda, bu iki nimet işlerin temelidir.

Sual: İsm-i Zât ile ne zamana kadar çalışilacağını soruyorsunuz. Bu isme devam etmekle, ne miktar perdelerin ortadan kalkacağını ve nefy-ü ispat ne vakte kadar yapılır ve bu mübarek kelime ile nelere kavuşulur ve ne kadar perde kalkar diyorsunuz?

Cevap: (Zikir) demek, gafleti gidermek demektir. Başlangıçta da, yolun sonunda da, insanın zâhiri, yani bedeni, gafletten kurtulamaz. Bunun için, zâhir her zaman zikre muhtaçtır. Bazı zaman, isim-i Zât olan (ALLAH) kelimesi ile zikir, daha faydalı olur. Bâzen da, nefy-ü ispat zikri, yani kelime-i tevhid söylemek daha uygun olur. Bâtına, yani kalbe gelince, burada da, gaflet büsbütün gidinceye kadar zikretmek elbette lâzımdır. Şu kadar var ki başlangıçta, herkesin bu iki zikre devam etmesi lâzımdır. Yolun ortasında ve sonunda, bu iki zikir şart değildir. Kurân-ı Kerîm okumakla ve namaz kılmakla da gaflet giderilebilirse, bunlarla da olur. Yolda olanlara, Kurân-ı Kerîm okumak, sonda olanlara ise, nâfile namazları kılmak daha uygundur.

Şunu da biliniz ki ancak Zât-i teâlâya kavuşmak isteyenler için, Zât-i teâlânın isimlerle ve sıfatları düşünmekle birlikte hazır olması da, gaflet sayılır. Bu gafleti yok etmeleri lâzımdır. Ötelerin ötesine ilerlemelidirler. Fârisî beyt tercümesi:

Dost ayrılığı, az olsa da, az değildir.
Gözde, kıl parçası da olsa, çok görünür.

Rüyaları yazmışsınız. Bundan önce de bildirmiştim ki bunlar müjdecidirler. Müjde edilen şeylerin meydana çıkmaları zamanı, daha gelmemiştir. Bekleyiniz ve çalışınız! Arabî beyt tercümesi:

Sevgiliye kavuşmak ele geçer mi acaba?
yüksek dağlar ve korkunç tehlikeler var arada!

Vesselâm.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler