Bu mektup, mirza Darab’a yazılmıştır. Gelmiş ve gelecek bütün varlıkların en üstününe uymanın faziletlerini bildirmektedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun seçtiği, sevdiği kullarına selam olsun! Ahirette azaplardan kurtulmak ve sonsuz saadete kavuşmak, ancak geçmiş ve gelecek bütün varlıkların en üstününe uymakla olur “aleyhi ve alâ Âlihissalevâtü vetteslîmâtü etemmühâ ve ekmelühâ”. Bunun için, Ona uymakla, (Mahbubiyet makâmı) na erişirler. Onun yolunda bulunmakla, Allahü teâlânın Zâtının tecellîsine kavuşurlar. Onun izinde ilerlemekle, bütün mertebelerin en üstünü olan ve Mahbubiyet makâmından sonra hâsıl olan, (Abdiyet) mertebesine ulaşırlar. Onun izinde ilerleyenlerin büyükleri, İsrail oğullarının Peygamberlerine benzetildi. Peygamberlerin en üstünleri olan ülül’azm Peygamberler “salevâtullahi aleyhim ecma’în” Onun yolunda olmayı istemişlerdir. Mûsâ “aleyhisselâm” Onun zamanında bulunsaydı, Onun yoluna girmekten başka bir şey yapmazdı. Îsâ aleyhisselâmın gökten ineceği ve Allahü teâlânın sevgilisine ümmet olacağı herkesin bildiği bir şeydir. Onun ümmeti, Onun yolunda bulundukları için, ümmetlerin en iyileri oldular ve Cennettekilerin çoğu bunlar oldu. Ona uydukları için, ahirette, bütün ümmetlerden önce Cennete girecekler, Cennet nimetlerine kavuşacaklardır. Böyle daha nice üstünlükleri vardır. Bunun için, O yüce Peygamberin sünnetine uyunuz ve ahkâm-ı İslamiyeye yapışınız! Ona ve Onun Peygamber kardeşlerinin hepsine en üstün duâlar ve en yüksek selamlar olsun!

Ayrıca şeyh İsmail, size havale olunur. Kendisi, mârifetler sâhibi hacı Abdülhakkın ahbablarındandır. Vesselâm.

Yüzbin ok ve kılıç yapamaz asla,
Göz yaşının seher vakti yaptığını.
Düşmanı kaçıran, süngüleri, çok defa,
Toz haline getirir, bir müminin duâsı.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler