Bu mektup, yine Hâce Ammek’e yazılmıştır. Halinin yüksekliğini bildirmektedir. Fakat bu yazıdan, halinin alçaldığı ve uzaklaşmış olduğu anlaşılmaktadır:

Lütfederek bu dostunuza gönderdiğiniz merhametli mektup gelerek bizleri sevindirdi. Okuyarak şereflendik. Hürriyete kavuşanların, kelepçede olanları hatırlaması ne büyük nimettir. Kavuşanların, ayrı kalanların dertlerine ortak olması, çok sevindirici bir şeydir. Ayrı kalan bu zavallı, kendini kavuşmaya lâyık bulmadığı için, uzak bir köşeye çekildi. Yaklaşmaktan kaçarak, uzaklarda soluğu aldı. Kavuşmaktan vazgeçip ayrılığa katlandı. Hürriyeti seçmekte zindan hayatını gördüğü için, seve seve zindan hayatını seçti. Fârisî beyt tercümesi:

Sultan bir şey beklerse köleden,
Kanaat kalksın artık ortadan.

Bozuk yazılarla ve saçma işaretlerle başınızı ağrıtmıyayım. Allahü teâlâ, bizi ve sizi Peygamberlerin efendisinin yolunda bulundursun “aleyhi ve alâ Âlihi minessalevâti efdalüha ve minettehıyyâti ekmelühâ”!

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler