Bu mektup, Muhammed Çetri’ye yazılmıştır. İş kalptedir. Adet olarak yapılan ibâdetlerin işe yaramayacağı bildirilmektedir:

Allahü teâlâ, kendinden başka şeylerden yüz çevirip, kendisine dönmek nasip eylesin! İşin temeli kalptir. Kalp, Allahü teâlâdan başkasına tutulmuş ise, yıkılmış demektir. Bir işe yaramaz. Niyet doğru olmadıkça, hayırlı işlerin, yardımların ve adete uyarak yapılan ibâdetlerin, yalnız hiç faydası olmaz. Kalbin selamet bulması da ve Allahü teâlâdan başka hiçbir şeye düşkün olmaması da lâzımdır. [Yani her yapılan şey, O emrettiği, O beğendiği için yapılmalı. Onun râzı olmadığı her şeyden kaçınmalıdır. Her şey Onun için olmalıdır.] Hem, kalbin selameti, hem de bedenin sâlih işler yapması, birlikte lâzımdır. Beden sâlih ameller yapmaksızın, kalbim selamettedir, [kalbim temizdir, sen kalbe bak] demek batıldır, boştur. Kendini aldatmaktır. Bu dünyada, bedensiz ruh olmadığı gibi, beden ibâdet yapmadan ve günahlardan kaçınmadan, kalp, temiz olmaz. Zamanımızın birçok dinsizleri, sapıkları, ibâdet yapmayıp, kalplerinin selamette olduğunu, hatta keşif sâhibi olduklarını söyleyip, saf müslümanları aldatıyor. Allahü teâlâ, sevgili Peygamberinin sadakası olarak “aleyhissalatü vesselâmü vettehıye”, hepimizi böyle sapıklara inanmaktan korusun! Âmin.

[İslamiyetin yasak ettiği şeyler, şiddetli zehirdir. Allahü teâlâ, insanları yarattığı vakit onlara faydalı olan şeyleri emretmiş, zararlı olan şeyleri yasak etmiştir. Faydası katî olanların yapılmasını, lüzum-i zaruri ile emretmiştir. Bunları yapmak, farz olmuştur. Faydalı şeylerden, yapılması, lüzum-i gayr-ı zaruri olanlar da, sünnet olmuştur. Zararı katî olanları terketmek, lüzum-i zaruri olup bunlar haram olmuştur. Terkedilmesi, lüzum-i gayr-ı zaruri olanlar, mekruh olmuştur. Bazı işlerin yapılıp yapılmaması, kulların ihtiyarına bırakılmıştır ki bunlara mubah denir. Mubahlar, iyi niyet ile yapılırsa, sevap verilir. İyi niyet ile yapılmazsa, günah olur].

Bir önceki mektup –> 38. Mektup

Bir sonraki mektup –> 40. Mektup

 

Tavsiye Yazı –> Mektubat’a dair sualler

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler