Bu mektup, [İmam-ı Rabbani hazretleri tarafından] şeyh Muhammed Yusuf’a yazılmıştır. Nasihat etmektedir:

Allahü teâlâ, Peygamberlerin efendisi hürmeti için “aleyhi ve alâ Âlihi ve aleyhim minessalevâti efdalüha ve minetteslimati ekmelühâ” sizi kıymetli babalarınızın yolunda bulundursun! Yüksek hanedânınıza bağlı olanların hepsine yükseklik miras olarak gelmektedir. Öyle yaşayınız ki bu mirası kazanmak hakkına kavuşabilesiniz. Zâhirinizi İslamiyetin zâhiri ile batınınızı da, İslamiyetin bâtını ile yani hakikat ile süsleyiniz! Çünkü, hakikat ve tarîkat, İslamiyetin hakikatindendirler. İslamiyet ise, o hakikatin kendisidir. Yanlış anlamamalı! İslamiyeti başka, tarîkatı ve hakikati başka sanmamalıdır. Böyle söylemek ilhad ve zındıklıktır. Bu fakirin size karşı duygusu çok iyidir. Birkaç rüya, vakia buna şahittir. Rahmete kavuşmuş olan yüksek babanıza bunu biraz duyurmuştum. Ayrıca bildireyim ki şeyh Abdülgani İslamiyete çok bağlıdır. Yaratılışta iyi bir kimsedir. İşlerinizden birini yaparak yüksek hizmetinizde bulunmak isterse, ihsan buyurunuz! Vesselâm, vel ikram.

 

Me’ârif ehlini bul, onu dinle!
Böylece Hakdan ire sana eltaf!

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler