Bu mektup, Hızır Han-ı Lodi’ye yazılmıştır. Herkese îtikadı düzeltmek ve amel etmek lazım olduğu, hakikat alemine bu iki kanat ile uçulabileceği bildirilmektedir:

Hak teâlâ hazretleri, Muhammed Mustafanın dini caddesinde bulundursun “alâ sâhibihessalâtü vesselâmü vettehıye”! Herkese önce lazım olan şey, Ehl-i sünnet vel-cemaat âlimlerinin anladıklarına ve bildirdiklerine uygun olarak îtikadı düzeltmektir. Cehennemden kurtulacağı bildirilen bir fırka, bu âlimlerin fırkasıdır. İmanı düzelttikten sonra, farzları, sünnetleri, vâcibleri, müstehapları ve haramı, helali, mekruhu ve müştebehi, yani şüpheli olan şeyleri öğrenmek ve bu fıkıh bilgilerine göre hareket etmek lâzımdır. Bu îtikat ve amel iki kanadına kavuşunca, eğer Allahü teâlâ yardım eder, izin verirse, hakikat alemine uçulabilir. Bu iki kanat elde edilmeksizin, hakikat alemine uçulamaz. Fârisî beyt tercümesi:

Kurtulurum sanma, ey Sadi hoca,
Muhammed aleyhisselâma uymadıkça!

Allahü teâlâ, bizi ve sizi o yüce Peygambere uymak ile şereflendirsin “aleyhi ve alâ Âlihissalatü vesselâm”!

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler