¥ (Kalp hazır olmazsa, namaz da olmaz) hadis-i şerifinde huzurdan murad, namazın farzları ve vacipleri ve sünnetleri ve müstehaplarının yapılmasında kalbin hazır olması, gevşeklik olmamasıdır. 1/305. (1. cilt 305. mektup)

¥ Lahor şehri, diğer Hindistan şehirlerinin irşad Kutubu gibidir. 1/76.

¥ La yeseuni erdi ve la semai ve lakin yeseuni kalpü abdil mümini [Yere ve göğe sığmam. Fakat, mümin kulumun kalbine sığarım] hadis-i şerifinde, yer ve gök, imkan dairesine dahildir. La mekani [mekansız] olan, mekana sığmaz. Bi-çun olan, çünde aram eylemez. [Allahü teala, yaratılanda yerleşmez]. Müminin kalbi mekansızdır. Niçin ve nasıldan beridir. Onda sığışma mütehakkıktır [tahakkuk edendir]. 1/287.

¥ La yeseuni erdi ve la semai ve lakin yeseuni kalbü abdil mümini [Yere ve göğe sığmam. Fakat, mümin kulumun kalbine sığarım]. Bu sığmadan murad, vücut mertebesinin kendisi değil, sureti, örneği sığmaktadır. Kendisinin sığması düşünülemez. 1/95.

¥ La ilahe illallah kelime-i tayyipesinin [mübarek kelimesinin] tekrarının kalbin [ruhun] nurlanmasında büyük tesiri vardır. Bu mübarek kelimenin tekrarı ile, onun esrar denizinden siyrab ve şadab [letafetli ve suya kanmış] olan kimseye derice-i matlub küşade [açılmış] ve ruy-i maksud bedidar [açık] olmakla, azade olur [rahat olur.] 6/76.

¥ La yectemiu havfani havf-üd-dünya ve havf-ül-ahireti “hadis-i şerifi”. [İki korku bir arada bulunmaz: Dünya korkusu ve ahiret korkusu.] 6/227.

¥ La tahtına cemi meşhudatı ve mütecelliyatı [bütün görünen ve tecelli edeni] ithalledeler [dahil edeler]. 5/72.

¥ La tüşed-dür-rıhalü-illa-ila-selaseti mesacidiel-mescidil-haram ve mescidi haza vel-mescid-il-aksa. Hadis-i şerif. [Üç mescitten başka mescidlere ziyaret için gidilmez. Mescid-i Haram ve benim mescidim [Mescid-i Nebevi] ve Mescid-i Aksa.] 6/72.

¥ La teayün makamı yoktur. La teayün-i mahza [Halis La teayün makamına ayak basmak] vücub ile [vacip-ül-vücut ile] mütehakkık olmaktır ki, muhaldir [mümkün değildir]. 4/24.

¥ La yüminü ehadüküm hatta yükalü innehu mecnunün “hadis-i şerıftır.” [Bir kimseye deli denilmedikçe, imanı tamam olmaz.] 6/173.

¥ La yeseuni erdi ve la semai ve lakin yeseuni kalpü abdil mümini [Yere ve göğe sığmam. Fakat, mümin kulumun kalbine sığarım] hadis-i şerifinden, hulul ve ittihat [birleşmek] manası fehm olunmaya ki [anlaşılmaya ki], Hak teala ondan münezzeh ve müberradır. Bir emr-i bi-keyıftır ki, erbabına vadıh ve hüveydadır [açık, bellidir]. Men lem yezük, lem yedri [tadmayan bilmez], andan her ne ki bizim tehayülimizde vaki ola [hatıra gele]. Hak sübhanehu ondan pak ve berterdir [yüksektir]. 6/123.

Tavsiye Yazı –> Bir tasavvuf mütehassısının mektubu

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler