Sual: Üzerinde muska taşımanın sünnette delili var mıdır?

Cevap: Ukbe bin Mâlik rivayet ediyor: Resulullah aleyhisselâma muska yazdığımızı arzettik. O da yazdığınız muskaları bana getirin. Bunlarda şirk olmadıkça, beis yoktur, buyurdu. Bu, Müslim ve Ebû Dâvud’da vardır.

Kur’an-ı kerimin her harfi şifa olduğuna göre, bunu okumak ve üzerinde bulundurmak da faydalıdır. İbni Âbidin’de diyor ki: “Kur’an-ı kerim ile şifâ taleb edilmesi caizdir. Hasta veya zehirli haşereler tarafından ısırılmışın üzerinde Fatiha okunur veya bir kâğıda yazılıp da onun üzerine asılır veya bir kaba yazılıp o leğene konan su ona içirilir. Cenab-ı Peygamber’den kendi nefsi için ta’viz (şifa için Kur’an) okuduğu rivayet edilmiştir.”

Muskada manasız veya şirk olan sözler bulunuyorsa, elbette faydası yok, zararı vardır. Bunlar hadis-i şerifte men edilen temîmenin şümulüne girerler. Fıkıh kitaplarında muska hakkında nice hükümler vardır. Böyle iken muskanın bidat olduğunu söylemek, mesnedsizdir.

 

Tavsiye Yazı –> Muskaya Dair Sualler

Muska Yazana Para Vermek Caiz Mi?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler