ABDEST BAHSİ

4 – Ey Oğul! Namazın 12 farzından birincisi (Hadesten taharet) dir. Yani abdest almak ve gusletmektir. Abdesti temiz yerde almak lazımdır. Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem”: (Abdest almak istediğiniz vakit, abdest bozduğunuz yerde abdest almayınız! Çünkü, abdest suyunun her bir damlasına 1 yıllık nâfile namaz sevâbı veriliyor)  ve (Abdest bozduğunuz yerde, yani helâda abdest alırsanız çok vesveseli olursunuz)  ve (Abdeste Besmele ile başlayan kimse için kiramen katibin melekleri, abdest bitinceye kadar sevap yazarlar)  buyurdu.

Sultan-ı Enbiyaya Ashâb-ı kiramdan biri sordu:

– Ya Resûlallah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem”! Abdestin hassasından bana bir şey izah eder misiniz?

Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Her ne zaman bir ümmetim abdest alırken Bismillah deyip elini yıkarsa, eliyle yaptığı  [küçük] günahların hepsi affolur. Ağzına, yüzüne ve sair azalarına su verdikçe, bütün  [küçük] günahları dökülür.)

 Diğer azaları yıkadıkça, [küçük] günahları affolunur. [Büyük] günahlar ve insan ve hayvan hakları bu afvdan müstesnadır. Hak sahibi, [ister müslüman, ister kâfir, ister hayvan olsun], hak [kendisine veya varislerine] ödenmedikçe, günah affolunmaz.

Hazret-i Musa Kelimullah, Tur’a giderken, yolda, namaz kılıp Hakka ağlayıp duâ  eden bir zata rastlamış. Musa aleyhisselâm, münâcatında mezkur zâtın afvı için Cenab-ı Hakka niyaz ettiğinde, Cenab-ı Haktan nida gelip, (Ya Musa! Ben o zâtın namazını ve duâsını kabul etmem. Zira, üstüne giymiş olduğu elbisenin bedelinde haram para vardır!)  buyurmuştur.

5 – Ey Oğul! Müslüman, anasına, babasına, komşularına, arkadaşlarına, hocalarına, hükümet adamlarına, kanunlara hürmet eder. Küçüklerine ve hayvanlara şefkat eder. Din, mezhep ve ırk ayırımı yapmadan hiçbir mahluka zarar vermez. Darülharbdeki kâfirlerin bile mallarına, canlarına, namuslarına dokunmaz. Kendine kötülük yapanlara da iyilik eder. Dini vazifelerini, kanuni borçlarını öder. Hile hıyanet yapmaz. Dinine de, dünyasına da çalışır. Fitne çıkarmamaya çok dikkat eder. Böyle İslam ahlakına mâlik olan bir millet kuvvetlenir, yükselir. Bütün dünyanın sevgisini, güvenini kazanır. Dünya ve ahiret saadetine kavuşur.

ABDESTİN FARZLARI

6 – Abdestin farzları, hanefi mezhebinde 4, malikide 7, Şâfiîde ve hanbelide 6’dır. Hanefide:

1) Yüzünü bir kere yıkamaktır.

2) 2 kollarını dirseklerle birlikte 1 kere yıkamaktır.

3) Başının 4 kısmından 1 kısmına meshetmektir. Yani yaş elini sürmektir.

4) Ayaklarını topuklarıyla birlikte 1 kere yıkamaktır.

Bunlardan birini terk eden kimsenin abdesti sahih olmaz. Gerek kasıt ve gerek sehv ile olsun abdesti sahih olmaz.

ABDESTİN SÜNNETLERİ

7 – Abdestin sünnetlerinden 10’u aşağıdadır:

1) Abdeste başlarken, evvela kalbi ile niyet etmek, sonra Bismillahirrahmanirrahim  demektir.

2) Musluk yok ise, abdest almak için, ayrı bir kaba su koymaktır.

3) Misvak kullanmaktır.

4) Ağzına su vermektir.

5) Burnuna su vermektir.

6) Başının hepsini kaplama meshetmektir.

7) El ve ayak parmaklarını ve sakalını hilallamaktır. Yani, aralarına el parmağını sokup çıkarmaktır.

8) Tekrar sakalını yıkamaktır.

9) Büyük abdestten taharetlendikten sonra, bir bezle kendisini kurulamaktır.

10) Necaseti, sol eldeki su veya taşla silmektir.

ABDESTİN MÜSTEHAPLARI

8 – Abdestin müstehaplarından 6’sı aşağıdadır:

1) Niyettir.

2) Azaları birbiri ardınca çabuk yıkamaktır.

3) Sağından başlamaktır.

4) Enseyi meshetmektir.

5) Başını, kulaklarını ve enseyi birlikte meshetmektir.

6) Hak teâlâ hazretlerini abdestin evvelinde ve ahırında zikir etmektir. Yani duâ  okumaktır.

ABDESTİN ADABI

9 – Abdestin adabından 6’sı aşağıdadır:

1) Her uzvu yıkarken, abdest dualarını veya Kelime-i şehâdet okumaktır.

2) Ağzına ve burnuna suyu sağ elinle vermektir.

3) Sol elinle sümkürmektir.

4) Helâda konuşmamak, çok oturmamak ve istincadan, yani taharetlendikten sonra hemen örtünmektir.

5) Abdest bozarken, kıbleye, aya ve güneşe arkanı ve önünü dönüp oturmamaktır.

6) Halaya girerken Besmele okumak, sonra sol ayakla girmek, sağ ayakla çıkmaktır.

ABDESTİN NAFİLELERİ

10 – Abdestin nâfilelerinden 6’sı aşağıdadır:

1) Enseyi 2 elin arkası ile meshetmektir.

2) Ayak parmaklarını sol elin küçük parmağı ile alt taraflarından hilallamaktır.

3) Her uzvu yıkarken dualarını okumaktır.

4) Helâda (İstinca) dan, yani temizlendikten sonra iç donuna bir miktar su saçmaktır.

5) Helâda temizlendikten sonra, aletini taşa veya toprağa sürüp veya parmaklarla sıkarak bevli gidermektir. Buna (İstibra)  denir.

6) Helâda temizlendikten sonra, elini yıkamaktır.

Hadis-i şerifte buyuruldu ki (Her kim abdest aldıktan sonra  “İnna enzelnahü” sûresini 1 kere okursa, Hak teâlâ hazretleri, o kimseyi Sıddıklardan yazar. 3 kere okursa, şehitlerden yazar. 3 kere okursa, Peygamberlerle haşr olur.)  Peygamberimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem” buyurdular ki (Her kim abdest aldıktan sonra, benim üzerime 10 kere salatü selam getirse, Hak teâlâ hazretleri, o kişinin hüznünü giderip mesrûr eder, duâsını kabul eder.)

ABDESTİN MEKRUHLARI

 Abdestin kerahetlerinden 6’sı şunlardır:

1- Suyu yüzüne çarparak vurmaktır.

2- Suya sümkürmektir.

3- Özürsüz olarak ağıza ve buruna sol eliyle su vermektir.

4- Abdest alırken avret yerini açmaktır.

5- Sağ eliyle özürsüz olarak taharet etmektir.

6- Su içine, su ve yol kenarına, ağaç altına abdest bozmaktır.

ABDESTİ BOZAN ŞEYLER

11 – Abdesti bozan şeyler, hanefi mezhebine göre 6’dır:

1) Vücutdan çıkan her şey abdesti bozar. Fakat tükürmek, sümkürmek, terlemek, ağrısız göz yaşı, kulaktan çıkan su [eğer cerahat değilse], abdesti bozmazlar.

2) Ağız dolusu kusmaktır.

3) Arkasını bir şeye dayayıp uyumaktır.

4) Namaz içinde ses ile gülmektir.

5) Bayılmak, deli olmak, sarhoş olmaktır.

6) İnsanın imanını gideren, küfre sebep olan bir iş yapmak veya bir söz söylemektir. Allah korusun!

Bunların hepsi abdesti bozar. İmam-ı Şâfiî buyurdu ki (Bir kimsenin arka veya ön tarafından gelen her şey, yani kan, pislik abdesti bozar. Deriden çıkan kan, cerahat ve gözyaşı ise bozmaz.) Fakat, İmam-ı Âzam Ebû Hanîfe indinde arka veya önünden gelen necaset ve kan ve bedenden akan kan ve cerahatin hepsi ve gözde olan hastalık sebebi ile akan gözyaşı abdesti bozar. Bir kimsenin vücudundan kan ve cerahat çıkarak sağlam yerine bulaşsa yine abdesti bozar.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler