176 – Evine Besmele ile gir! Eğer zamanın müsaid ise, İhlas sûresini oku! Peygamberimiz “aleyhisselâm” buyurdu ki: (Eve girerken İhlas-ı şerifi okuyan, yoksulluk görmez!) Ashâbdan Süheyl “radıyallâhu anh”, Peygamberimizin “aleyhisselâm” bu tavsiyesi üzerine zengin olmuştur. Eve girerken sağ ayağınla içeriye gir ve selam ver! Evde kimse yoksa, şu şekilde selam verebilirsin: “Esselamü aleyna ve alâ ibadillahissalihin.” Bununla beraber, 1 kere (Kulhüvallahü) sûresini ve 1 kere de (Ayetelkürsü) yi okursan evine şeytan giremez. Her neye başlarsan Besmele ile başla! İşe ve yemeye sağ elinle başla! Yemeye hep beraber otur. Yemekten sonra, duâ  ve (Kulhüvallahü) sûresini oku! Yemekten sonra bir saat geçmeyince su içme, vücuda iyi değildir.

177 – Yatağa yatacağın zaman Tebareke sûresini oku! Peygamberimiz “aleyhisselâm” buyurdu ki: (Yatarken Tebareke sûresini okumadan yatma! Zira ölürsen kabirde sana yoldaş olur. Her gece Tebareke sûresini okuyan kimse, Kadir gecesini ihya etmiş gibi sevaba nail olur.)

 Bir gece Sultan-ı Enbiya, hazret-i Aişe’ye “radıyallâhu anha” dedi ki (Ya Aişe! Kur’ân-ı Kerîmi hatmeyle, bütün Peygamberleri kendine şefaatçi ve bütün müminleri kendinden hoşnud edersin.) Hazret-i Aişe “radıyallâhu anha”: Anam-babam sana feda olsun! Az bir zaman içinde bunları nasıl yapabilirim? Sultan-ı Enbiya buyurdu ki (Ya Aişe, 3 kere “Kulhüvallahü” sûresini oku. Kur’ân-ı Kerîmi hatmetmiş gibi olursun. 1 kere “Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ cemiil Enbiyai velmürselin” de, bütün peygamberler senden razı olsun. 1 kere de “Allahümmağfirli ve li valideye [ve li-meşayihiye] ve lil müminine vel müminat vel müslimine vel müslimati el ahyai minhüm vel emvat” de, bütün müminler senden razı olur. 1 kere de “Sübhanellahi vel hamdü lillahi ve lailahe illallahü vallahü ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim” de ki Allahü teâlâ hazretleri senden razı olsun.)

(Tam İlmihal) 1010. sayfasında diyor ki (Çeşitli kimseler, çeşitli cüzleri okuyunca, hatm sevâbı hâsıl olmaz. Hatmi tek bir kimsenin okuması lazımdır.) Bunlara, Kur’ân-ı Kerîm okumak sevâbı verilir. Bunlar da istediğine hediye eder.

178 – Şu sureleri akşam, sabah 3’er kere Besmele ile oku ve zevcene, çocuklarına da okut!

1) İhlas, (Kulhüvallahü sûresi.)

2) Muavvizeteyn (yani Kul euzü birabbil felak ile Kul euzü birabbinnasi.)

3) Fâtiha-i şerife (yani Elhamdülillahi sûresi.)

Bu 4 sureyi akşam, sabah 3’er kere okuyan, malını, canını, çoluk çocuğunu, bütün belalardan muhafaza etmiş olur.

Bunlardan başka (Kulya eyyühel kâfirun) sûresini akşam, sabah okuyan kimse, kendisini şirkten korumuş olur.

Akşam, sabah bu duâyı okuyan kimse, sihir ve zâlimlerin şerrinden ve belalardan emin olur. Duâ  şudur:

“Bismillahirrahmanirrahim, bismillahillezi la yedurru maasmihi şey’ün fiil erdı vela fissemai ve hüvessemiul’âlim.”

 Sultan-ı Enbiya “sallallâhü aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu ki (Hak teâlâ hazretlerinin 3 ismi vardır ki dilde hafif, terazide ise çok ağırdır. “Sübhânallahi vel hamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber vela havle vela kuvvete illabillahil aliyil azim.” Bunun her 1 kelimesine 100 sevap verilir.)

 Yatağa yatarken ve yataktan kalkınca ve her namazda, [duadan ve salavattan sonra], istiğfarların en büyüğü olan şu duâyı oku ki günahlar affolur. “Estağfirullahel azim el kerim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh.”

 [4 mezhebin fıkıh bilgilerinin inceliklerine vakıf, derin âlim, Seyyid Abdülhakim Efendi buyurdu ki: Yatağına Euzü ve besmele okuyarak gir. Sağ yan üzerine kıbleye karşı yat. Sağ avucunu sağ yanağın altına döşe. Euzü besmele ile bir Ayetel kürsi oku. Sonra her biri için besmele okuyarak, 3 İhlas, sonra bir Fâtiha, sonra birer defa 2 Kul euzüyü oku. Sonra 3 defa istiğfar duâsı, yani (Estağfirullahel’azim ellezi la ilahe illa hu) oku! Üçüncüsüne (el-hayyel-kayyume ve etubü ileyh) ilave et! Sonra on kere (tevekkeltü alellah ve la havle vela kuvvete illa billah) oku! Buna (Kelime-i temcid) denir. Onuncusuna (hil aliyyil azim ellezi la ilahe illa hu)  ilave et! Sonra, (Allahümmagfir li ve li valideye ve lil-müminine vel-müminat) ve bir salavat-i şerife ve bir (Allahümme Rabbena ati-na fiddünya Hasenâten ve fil’ahireti Hasenâten ve kına azabennar bi-rahmetike ya Erhamerrahimin)  ve 3 veya 10 veya 40 yahut 70 istiğfar, yani (Estağfirullahel’azim) ve bir kelime-i tevhid yani (Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah) oku. Sonra, istediğin tarafa dönerek uyu!] İmam-ı Rabbânî 174. mektubunda buyuruyor ki kelime-i temcid okumak cin çarpmasına karşı korur. Büyüklerimiz, cinleri def’ etmek için bunu okurlardı. 174. mektuba bakınız! Ey büyüklerin büyüğü Allahım! Muhammed aleyhisselâmın haber verdiği gibi, sana inanıyorum. Beni kabul et! Beni affet! Muhammed aleyhisselâm, seni bize haber vermeseydi, bu noksan aklımızla, kendimiz bulmak, seni tanımak şerefine kavuşamazdık. Hayvanlardan aşağı olurduk. Cehennem ateşinde yanmak cezamız olurdu. Ey büyük Peygamber! Senin bizim üzerimizdeki hakkın sonsuzdur. Bizi, Allahımızı tanımakla şereflendirdin. Müslüman olmak saadetine kavuşturdun. Sonsuz yanmak azabından kurtardın. Bunun için, benden sana sonsuz selamlar, sonsuz dualar olsun. Ey büyüklerin büyüğü Allahım! Bu büyük Peygamberi bize tanıtan analarımıza, babalarımıza, hocalarımıza ve Ehl-i sünnet kitaplarını yazanlara ve yayanlara rahmet eyle! Âmin.

179 – Hak teâlâyı çok zikr eyle ki hakiki kul olasın. [Muhammed Masum Hazretlerinin Mektubat’ının 113. Mektubunda zikrin nasıl yapılacağı anlatılmaktadır.]

Gece yarısından sonra kılınan teheccüd namazı, gündüz kılınan bin rekatten daha faziletlidir. 2 rekat kaza namazı kılmak da, teheccüd kılmaktan daha efdaldir. Peygamberimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Gece uyanınca, şu duâyı okuyan, her istediğine nail olur: “Lâ ilâhe illallahü vahtehü la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir sübhanellahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim.)

 180 – Evinden çıkarken (Ayetelkürsü) yi oku! Zira, her işinde muvaffak olur ve hayırlı işler başarırsın. Resûlullah “aleyhisselâm” buyurdu ki (Bir kimse, evinden çıkarken Ayetelkürsüyi okursa, Hak teâlâ, 70 meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar, ona duâ  ile istiğfar ederler.) Evine gelince de okursan, 2 Ayetelkürsü arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir. Önce sağ ayakkabını giy! Sonra sol ayak ile evden, camiden çık!

181 – Besmelesiz cima etme! Araya şeytan karışır. Kurban bayramı gecesinde, güneşe karşı, yıldızlara karşı, yemiş ağacı altında, çocuk yanında, kıbleye karşı ve hayız zamanında etme ve horoz gibi çabuk etme ve uzun zaman fasıla verme! Sonra, bevl etmeden önce, gusül abdesti alma! Aç ve susuz iken etme ve tok karnına etme ve sol yanın üzerine yatarken etme! Evla olan 2 diz üzere iken etmektir ve sonra hemen gusül abdesti almaktır.

Evlada din bilgisi ve İslam ahlakı öğretirsen, dünyaya ve ahirete hayırlı olurlar. İmam-ı Gazali buyuruyor ki (Bir kimse cünüp olsa da, gusül abdesti almadan bir namaz vakti geçse, o kimseye ateşten gömlek giydirilecektir.)

Hamamda çok oturma! Hamamda göbeğin ile dizlerinin arasını açma! Erkeklerin ve kadınların, hamamda da, avret mahallerini açmaları haramdır ve açan da, bakan da mel’undur.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler