Türkçe (Nimet-i İslam) kitabında diyor ki: 2 veya 2,5 yaşından küçük çocuğun, bir kadından, bir kere, süt emmesine (Rıda) denir. Bu kadın, çocuğun süt annesi ve bu kadının zevci de, bu çocuğun süt babası olurlar. Bu çocuk, bunlar ile ve bunların neseb ve ridadan olan mahremleri ile ebedî evlenemez. Kendinin nesebden [soydan] mahremlerine baktığı gibi, bunlara da bakabilir. Fakat, birbirlerine varis olamazlar. Sütünü emzikten emerse de, rıda olur. Kaşık ile ağızdan, burnundan akıtılınca da, sütün sahibi olan kadın, yine süt annesi olur. Maksat, sütün mideye inmesidir. 2 yaşından küçük 2 çocuk, aynı kadından süt emince, süt kardeşi olurlar. Birbirleri ile evlenemezler. Bir çocuk, bir kadının sütünü emince, bu sütün hâsıl olmasına sebep olan adam, bu çocuğun süt babası olduğu gibi, bu adamın babası da, süt dedesi, anası da, süt ninesi, kardeşleri de süt amca ve süt halası olurlar. Süt annenin, bu rıdadan evvel veya sonra, başka erkekten de, nesebden veya rıdadan hâsıl olan çocukları ve süt babanın, başka kadınlardan hâsıl olmuş ve olacak, nesebden ve rıdadan çocuklarının hepsi, bu çocuğun süt kardeşleri olurlar. Bu çocuk, bu süt kardeşlerinin hiçbiri ile evlenemez. Fakat, bunlardan her biri, bunun nesebden kardeşi ile evlenebilirler. Bir adamın 2 zevcesi olup ikisi de, bundan çocuk getirmiş iken, birer çocuk emzirseler, emzirdikleri çocuklar, babadan süt kardeş olup birbiri ile evlenemezler. İkisi de kız ise, bir kimse, ikisi ile birlikte evli olamaz. Rıdada (Hürmet-i müsahere) dahi olur. Bunun için, kişiye süt oğlunun boşadığı zevcesi ile veya süt anaya, süt kızının zevci ile nikahlanması ebedî haram olur. Bir kimse, zevcesinin süt kızına da, şehvet ile dokunsa, hürmet hâsıl olup zevcesi boş olur. Zinâdan olan rida da, nikahtan olan rıda gibidir. (Süt aşağı akar, yukarı akmaz) sözü, İslamiyete uygun değildir. Aynı kadından emmemiş olan oğlan ile kız, birbiri ile evlenebilir. Buna misal olarak, bir kimsenin, kendi anasından emen süt kardeşinin hemşiresi ile evlenmenin caiz olduğu yukarıda bildirilmişti. Yabancı 2 kadın birbirinin çocuklarını emzirdikten sonra, bu kadınlardan birinin oğlu, diğerinin kızı hâsıl olsa, bunlar tek bir memeden emmez ise, ikisi birbiri ile evlenebilir. Oğlan, kendi anasından emen süt kardeşlerinin hemşiresini almış olur. Süt annenin ve zevcenin, nesebden ve rıdadan olan akrabasının hepsinin, süt çocuğunun akrabası olduklarını yukarıda bildirmiştik. Süt çocuğun akrabası, süt annesinin ve zevcinin akrabası değildirler. Süt annenin erkek kardeşi, süt çocuğunun nesebden hemşiresi ile evlenebilir.

Bir kimsenin, kendi anasından emen süt kardeşinin anası ile yahut süt çocuğunun nesebden kardeşi ile evlenmesi helaldir. Halbuki bir kimsenin, nesebden olan babadan kardeşinin anası ile yani üvey annesi ile veya çocuğunun babadan kardeşi ile yani üvey çocuğu ile evlenmesi ebedî haramdır.

2 kimse arasında rıda bulunduğunu ispat etmek, birisinde alacağı mal olduğunu ispat etmek gibidir. Yani, (İkrar) etmekle veya (Beyyine) ile anlaşılır. İkrar, erkeğin (Sen benim süt kardeşimsin!) diye haber vermesidir. Erkek ikrar edince, nikahları bozulur. Zevcesi ikrar edince, zevcin tasdik etmesi lazımdır. Bir kadın, bu ikisi, benim süt çocuklarımdır derse, ikrar olmaz. Zevc tasdik etmezse, evlenmeleri caiz olur. Beyyine âdil olan 2 erkek veya bir erkek ile 2 kadın şahit demektir. 2 kadının veya bir erkek ile bir kadının şahit olmaları, beyine olmaz. Rıda bulunduğunu bildiren beyyineyi kabul etmezlerse, mahkemede ispat edilmesi ve hakimin kararı ile ayrılmaları lazım olur.

Kadınlar, zaruret olmadıkça, başkasının çocuğunu emzirmemelidir. Emzirdiği çocuğu ezberlemeli, ismini yazmalıdır.

2 kadının sütleri karıştırılıp, bir çocuğa verilirse, ikisi de süt annesi olur. Suya ve ilaca veya hayvan sütüne karıştırılınca, yarıdan az ise, süt annesi olmaz. Yemek ile karışık ise, hiçbir zaman süt annesi olmaz. Kadın sütü, yoğurt, peynir yapılsa, bunu yiyen, süt çocuğu olmaz. Ağız ve burundan başka yoldan verilen süt ile süt annesi olmaz. [Çocuğu, mama yiyecek hâle gelinciye kadar, emzirmek vâcip, bundan sonra, 2 yaşına kadar müstehab, 2,5 yaşına kadar ise, caizdir (İbni Abidin).] 2,5 yaşından büyük çocuğu zaruret olmadan emzirmek haramdır.

Zinâdan çocuğu olan kadını, rıda için kiralamanın ve müslüman olmayan kadını kiralamanın zararı yoktur. (Zararı yoktur) denilen şeyi yapmamak daha iyidir.

9 yaşına gelmiş bekar kızda süt hâsıl olursa, emzirdiği çocuk, süt çocuğu olur.

Bir kadın, 3 yaşındaki oğlanı ve bir yaşındaki kızı emzirse, bu 2 çocuk birbiri ile evlenebilir. Bir kimse, süt hemşiresinin kızını alamadığı gibi, süt hemşiresinin süt kızını da alamaz.

Kendi anasından olan süt kardeşinin anasını almak caizdir.

Anasının süt kardeşini almak caiz değildir.

Oğlunun süt anasını almak caizdir. Amca kızını almak caiz olduğu gibi, amcasının süt kızını almak da caizdir.

Nesebden kardeşinin süt anasını ve süt hemşiresini alabilir.

Bir kimse, anasının anasını emzirmiş olan kadını alamaz.

Hemşiresinin kızını emziren kadının kızını alabilir.

Süt ananın hemşiresini almak caiz değildir.

Oğlunun süt anasının kızını almak caizdir.

Süt kardeşinin süt kızını almak caiz değildir.

Birâderinin veya hemşiresinin süt kızını alamaz.

Süt oğlunun veya süt kızının hemşiresini alabilir.

Bir kadını, süt babasının diğer zevcesinden olan oğlu alamaz.

Bir kadını, süt anasının, süt kendinden olmayan diğer zevcinin birâderi alabilir.

Anasının veya hemşiresinin emzirmiş olduğu çocuğun hemşiresini ve süt hemşiresini alabilir. Hanefide, bir yudum emen 2 çocuk süt kardeş olurlar. Şâfiîde, süt kardeş olmak için, doyuncıya kadar 5 kere emmeleri lazımdır.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler