1. Şaka Yapmak

863– Enes’den (radıyallahü anh) rivâyet edilmiştir. “Resûlüllah sallallahü aleyhi ve sellem, küçük kardeşine (kafeste ölen kuşu için şaka ederek) şöyle derdi: Ey Ebû Ümeyr, serçe ne oldu? (Ebû Ümeyr, Hazreti Enes’in anadan küçük kardeşi idi.)[122]

864– Enes’den (radıyallahü anh) yapılan rivâyette Peygamber sallallahü aleyhi ve sellem ona (şaka yaparak) şöyle demiştir:

“Ey iki kulaklı ![123]

865– Yine Buhârî ve Müslim’in kitaplarında rivâyet edilmiştir:

“Bir adam Peygamber sallallahü aleyhi ve sellem’e gelip şöyle dedi: Yâ Resûlellah! Beni bir bineğe bindir. Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) (ona): Ben seni dişi devenin yavrusuna bindireceğim dedi. Adam: Yâ Resûlellah! Ben dişi devenin yavrusunu ne yapacağım! (o küçüktür ona binilmez) dedi. Peygamber sallallahü aleyhi ve sellem: Binek develeri dişi develerden başkası mı doğurur? (Hepsi deve yavrusu değil mi?) buyurdu, “[124]

866– Ebû Hüreyre’den (radıyallahü anh) yapılan rivâyetde şöyle demişti:

“Ashâb: Yâ Resûlellah! Sen bizimle şakalaşıyorsun, dediler. Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem): Ben ancak gerçeği söylerim, buyurdu.”[125]

867– İbn Abbâs’dan (radıyallahü anhüma) yapılan rivâyete göre Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

“Kardeşinle boşuna mücadele etme, onunla (ağır) şaka yapma ve ona cayacağın bir sözü verme.”[126]

Âlimler demişlerdir: Yasaklanan şaka, üzerine devam edilen ve aşırı bir şekilde yapılan şakadır. Çünkü bu gülmeye ve kalbin katılaşmasına sebeb olur. Allahü teâlâ‘yı zikretmekten ve önemli din işlerini düşünmekten alıkor. Çok zamanlar da eziyet vermeye götürür, kıskançlık ve kin doğurur, şeref ve vakarı düşürür.

Bu gibi haller dışında olan şaka, Resûlüllah sallallahü aleyhi ve sellem’in yapmış olduğu şakadır. Çünkü Peygamber, gönlü hoş tutmak, yakınlık peyda etmek ve bir maksad için bazı hallerde şaka yapardı. Bu şekilde bir şaka yapıldığı zaman ondan hiç bir zaman alıkonmaz ve bu sün net olur. Öyle ise sen, tesbit ettiğimiz gerçek hadislere, onların hükümlerine ve âlimlerden naklettiklerimize itimad et. Çünkü bu konu, büyük ihtiyaç duyulan işlerdendir. Başarı Allah’ın yardımı iledir.

 

[122] Buhârî. Müslim.

[123] Ebû Dâvud. Tirmizî. Tirmizî demiştir ki bu Sahîh hadistir.

[124] Ebû Dâvud. Tirmizî. Tirmizî demiştir ki bu hadis hasendir, Sahîhdîr.

[125] Tirmizî. Tirmizî demiştir ki bu hadis hasendir, Sahîhdir.

[126] Tirmizî.

Benzer Yazıları Okumak İçin Tıklayınız

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler