Nifak, münafıklık, içinin dışına uymamasıdır. Kalbinde küfür olan kimsenin mümin olduğunu söylemesi, dinde nifak olur. Kalbinde düşmanlık olup dostluk göstermek dünya nifakı olur. Küfrün en kötüsü, dinde nifak yapmaktır. Medine şehrindeki münafıkların reisi, Abdullah bin Übey bin Selul idi. Müslümanların Bedir gazasındaki zaferlerini görünce, müslüman olduklarını söylediler. Fakat, kalpleri ile inanmadılar. Hadis-i şerifte, (Müslümanlara, sözleriyle dostluk gösterip, davranışlarıyla düşmanlık edenlere, Allahü teâlâ ve melekler lanet eylesin) ve (Münafıkın üç alâmeti vardır: Yalan söyler, sözünde durmaz ve emanete hıyanet eder) buyuruldu. Böyle kimse, müslüman olduğunu söylese, namaz kılsa da, münafıktır.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler