Sual: Hacca gitmek için lazım olan servet ne kadardır?

Cevap: Haccın bir vücub, bir eda ve bir de sıhhat şartları vardır. Vücûb şartı, haccın farz olması için aranan şartlardır. Müslüman, akıllı, baliğ ve hür olmak, hac vakti gelmiş olmak, geçinme ve yol kudretine sahip olmak ve haccın farz olduğunu bilmektir. Haccın farz olması için, zekât veya kurban nisabına sahip bulunmak aranmaz. Vücub şartlarından biri de geçinme ve yol masrafı kudretini haiz bulunmaktır. Geçinme kudreti, yol hazırlığına iktidar demektir ki orta halde mutadı olan maişetine ve sıhhatini koruyabileceği nafakaya iktidardır. Hatta et yemek mutadı olan kimse, ekmek peynir tedarikine kadir olmakla vücubun şartı olan kudrete malik olmuş sayılmaz. Şanına münasip lüks evini satıp basit eve geçsin de artanı ile hacca gidin denemez. Yol masrafı kudreti, bineğini tedarik ve iktidar demektir. Vücubun tahakkuku için zâd ve rahileye (yol masraflarına) güç yetirmelidir. Ayrıca orada kendi nafakası ve dönüşüne kadar nafakası üzerine lazım olanların nafakası mevcut olmalıdır. Bundan başka mesken veya onun tamiri parası, ev eşyası ve sanat eşyası, var ise borcunu ödenmesi gibi kendisine lâzım bulunan şeylerden fazla olması şarttır. Yani bunlar elindeki paradan düşülür. Ev eşyasından, fazlasını haccetmek için satması lazım değildir. Keza nezdinde olan para ile mesken veya hizmet cariyesi satın alacak ise, ondan sonrası hacca kâfi gelmeyecek ise, hac vacib olmaz.

Tavsiye Yazı –> Papazların Cevap Veremediği Sorular

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler