Sual: Hastalıklara karşı nasıl tedbir almalıyız. Hasta olursak da nasıl tedavi olmalıyız?

Cevap: Allahü teâlânın âdeti şöyledir ki her şeyi sebeple yaratır. Bir şeye kavuşmak için, bu şeyin yaratılmasına sebep olan şeyi yapmak lâzımdır. Her şeyin yaratılmasında müşterek olan mânevî sebep, sadaka vermek, 70 kere (Estağfirullah min külli mâ kerihallah) duâsını okumaktır. Bu 2 mânevî sebep, maddi sebepleri bulmaya da yardım eder.

Peygamberimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem” “Allahü teâlâ, her hastalığın ilacını yaratmıştır. Yalnız, ölüme çare yoktur” ve “Hastalıkların başı, çok yemektir. İlacların başı, perhizdir” ve “Hastalarınızı, sadaka vererek tedâvi ediniz!” buyurdu.

Hastalıkların ilaçlarını bildiren kitaplara, (Kitabü’l-edviye), (formüler farmasötik) ve (Acrabadin) denir.

İnsan hasta olmamaya dikkat etmelidir. Bunun için de, İslamiyete uygun yaşamak lâzımdır. İslamiyete uymakta gevşek davranarak, hasta olan kimse, ilaç almalı, perhiz etmeli ve fakirlere sadaka nezretmeli ve sık sık sadaka vermelidir. Perhiz, yani Regime [Rejim] yapmak câiz ve lazım olduğunu, (Teyemmüm ayeti) göstermektedir. “Su zarar verince, kullanmayın, teyemmüm edin!” mealindeki âyet-i kerime meşhurdur. Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem”, hazret-i Ali ile bir eve gitti. Meyve getirdiler. Hazret-i Ali’nin gözleri ağrıyordu. Meyveden kendisi yedi. Hazret-i Ali’ye, “Sen yeme! Göz ağrısına zarar verir” buyurdu. Pişmiş pazı ile arpa getirdiler. “Bundan ye! Gözüne fayda verir” buyurdu. Ödemi olanlara, “Su içmeyin! Suya perhiz ediniz!” buyururdu. İslam âlimleri, tıb ve tedâvi üzerinde çok kitap yazdı. Bunlardan Davud-i Antaki’nin, (Tezkiret-ü ülil-elbab) kitabı ve Türkçe (Nusret efendi risalesi) ve İbrahim Ezrak’ın, (Teshil-ül-menafi) kitabı ve Ebû Abdullah Zehebi’nin, (Et-tıbbün Nebevi)si çok kıymetlidir. Son ikisi, 1396 [m. 1976] da, İstanbul’da, ofset yolu ile bastırılmıştır. Perhizi, hadis-i şeriflerden ve tecrübeli kimselerden ve tabibden öğrenmelidir. İlac kullanmak ve perhiz yapmak sünnettir. [Vâcib ve farz olduğu yerler de vardır.] Bunun için, perhize de çok lüzum gösteren hastalıklardan, 36 hastalıkta nasıl perhiz edileceği ve bunlara karşı hangi ilaçları kullanacağı aşağıda bildirilmiştir. Ayrıca, uçuk, dudak ve el çatlaması, kaşıntı, arı sokması, yanık ve arpacık için kısa tedâvi yolları gösterilmiştir.

Hasta olmamak için ve hastalıktan kurtulmak için, 4 şey yapmak lâzımdır:

1) Fazla yememeli,

2) Alkollü içkileri hiç içmemelidir.

3) Üzülmemeli, asabileşmemeli,

4) Vücudu, eşyası, yiyecekleri temiz olmalıdır.

 

Tavsiye Yazılar —> Namazın Sağlığa Faydaları Nelerdir?

Bazı Hastalıklar ve Tedavi Yolları

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler