Sual: İslamiyette temel ibadetler nelerdir?

Cevap: İbadetlerin birincisi; şartlarına ve farzlarına uygun olarak, her gün 5 kere, vakti gelince, namaz kılmaktır. Namazları; farzlarına, vâciblerine ve sünnetlerine dikkat ederek ve gönlünü Hakk’a vererek, vakitleri geçmeden kılmalıdır. Kur’ân-ı kerîmde, namaza; “Salât” buyuruluyor. Salât, lügatte insanın duâ etmesi, meleklerin istigfâr etmesi, Allahü teâlânın merhamet etmesi, acıması demektir. İslâmiyet’te salât demek; ilmihâl kitaplarında bildirildiği şekilde, belli hareketleri yapmak ve belli şeyleri okumak demektir. Namaz kılmağa iftitâh tekbiri ile başlanır. Yâni erkeklerin ellerini kulaklarına kaldırıp göbek altına indirirken; “Allahü ekber” demeleri ile başlanır. Son oturuşta, başı sağ ve sol omuzlara döndürüp, selâm vererek bitirilir.

İkincisi; malın zekâtını vermektir. Zekâtın mânâsı, temizlik ve övmek ve iyi, güzel hâle gelmek demektir. İslâmiyet’te zekât demek; ihtiyâcından fazla ve nisâb denilen belli bir sınır miktârında zekât malı olan kimsenin, malından belli miktârını ayırıp, Kur’ân-ı Kerîmde vasıfları bildirilen müslümanlara, başa kakmadan vermesi demektir. Zekât, 8 çeşit insana verilir. 4 mezhebde de, 4 türlü zekât malı vardır. Altın ve gümüş zekâtı, ticâret malı zekâtı, senenin yarıdan fazlasında çayırda otlayan 4 ayaklı kasap hayvanlarının zekâtı ve yerden biten her çeşit ihtiyaç maddesi zekâtıdır. Bu 4. zekâta, Uşr denir. Yerden mahsûl alınır alınmaz uşr verilir. Diğer 3 zekât, nisâb miktarı olduktan bir sene sonra verilir.

Üçüncüsü; Ramazân-ı şerif ayında, hergün oruç tutmaktır. Oruç tutmağa Savm denir. Savm, lügatte, bir şeyi bir şeyden korumak demektir. İslâmiyet’te; şartlarını gözeterek, Ramazan ayında, her gün 3 şeyden kendini korumak demektir. Bu 3 şey; yemek, içmek ve cimâdır. Ramazan ayı, gökte hilâli (yeni ayı) görmekle başlar. Takvimle önceden hesâb etmekle başlamaz.

Dördüncüsü; gücü yetenin, ömründe 1 kere hac etmesidir. Yol emin ve beden sağlam olarak Mekke-i mükerreme şehrine gidip gelinceye kadar, geride bıraktığı çoluk-çocuğunu geçindirmeğe yetecek maldan fazla kalan para ile oraya gidip gelebilecek kimsenin, ömründe bir kere, ihrâmlı olarak, Kâbe-i muazzamayı tavâf etmesi ve Arafat meydanında durması farzdır.

Beşincisi; Allahü teâlânın dinini yaymak için uğraşmak, yâni cihâd etmektir. Cihâda hazırlanmak ibâdettir.

Münâkehât: Evlenme, boşanma, nafaka… gibi bölümleri vardır. Muamelât: Alışveriş, kira, şirketler, faiz, mirâs… gibi bölümleri vardır.

Ukûbât: Cezâlar olup başlıca beşe ayrılmaktadır. Kısâs, sirkat, zinâ, kazf, riddet yâni mürted olmak cezâlarıdır.

Tavsiye Yazı –> İman esasları nelerdir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler