Sual: Eliezer (Elyazar) kimdir?

Cevap: Kim olduğuna dair farklı rivayetler vardır. Mirat-ı Kâinat’ta Elyazar Hazret-i Musa’nın oğlu, diyor. Ama Mirat-ı Kâinat’taki ifadeden sanki Şuayb Aleyhisselam’ın oğluymuş gibi de anlaşılıyor. Harputlu İshak Efendi’nin Dıyaü’l-Kulûb kitabında da böyle yazıyor. Elyazar birden fazladır. Bu Elyazar ile Talmud’un bildirildiği Elyazar aynı değildir. O, Harun Aleyhisselamın oğludur. Yani hem Musa aleyhisselamın, hem Harun aleyhisselamın Elyazar diye oğlu olduğu anlaşılıyor. Şuayb Aleyhisselamın hiç oğlu olmadığını, iki kızı olduğunu Mirat-ı Kâinat yazıyor. Avrupa kaynaklarında ve şimdiki Kitab-ı Mukaddes’te Eliezer’in, Harun aleyhisselamın oğlu olduğu yazıyor. Eskiden oğlu olmayanlar, büyük kızının oğlunu evlat edinip kendi oğlu olarak ilan ediyordu. Şu halde bazı yerlerde Musa aleyhisselamın oğlu Elyazar’ın, Şuayb aleyhisselamın oğlu diye anılması bundan olsa gerektir.

 

Tavsiye Yazılar —> Şahsiyetlere dair sualler

Belam bin Baura kimdir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler