Sual: Büyük günahlar nelerdir?

Cevap: Ve dahi, günah-ı kebairin, yani büyük günahların nev’i pek çoktur. Bu mahalde, 72’si beyan olunmuştur:

1- Haksız yere adam öldürmek.

2- Zina etmek.

3- Livâta etmek, her dinde haramdır.

4- Şarap ve her türlü alkollü içkileri içmek.

5- Hırsızlık etmek.

6- Keyif için, uyuşturucu madde yemek, içmek.

7- Başkasının malını cebren almak. Yani gasp etmek.

8- Yalan yere şahadet etmek.

9- Ramazan orucunu, özürsüz, müslümanların önünde yemek.

10- Riba, yani faiz ile mal, para almak, vermek.

11- Çok yemin etmek.

12- Valideynine âsî olmak, karşı gelmek.

13- Mahrem ve salih akrabaya sıla-i rahmi terketmek.

14- Muharebede, harbi terkedip düşmandan kaçmak.

15- Rızası olmadan yetimin malını yemek. (Yetimin vasisinin, bunun malından yemesi ve kullanması caizdir. Başkasına yedirmesi ve fıtrasını vermesi ve kurbanını kestirmesi caiz değildir.)]

16- Terazisini ve ölçeğini, hak üzere kullanmamak.

17- Namazı vaktinden önce ve sonra kılmak.

18- Mümin kardeşinin gönlünü kırmak.

19- Resûlullahın “sallallâhü aleyhi ve sellem” söylemediği sözü söylemek ve ona isnad eylemek.

20- Rüşvet almak.

21- Hak şahadetten kaçınmak.

22- Malının zekatını ve öşrünü vermemek.

23- Gücü yeten kimse, münkeri, günah işliyeni görünce, men’ etmemek.

24- Canlı hayvanı ateşte yakmak.

25- Kurân-ı azim-üş-şanı öğrendikten sonra, okumasını unutmak.

26- Allahü azim-üş-şanın rahmetinden ümitini kesmek.

27- Müslüman olsun, kâfir olsun, insanlara hıyanet etmek.

28- Hınzır (domuz) eti yemek haramdır.

29- Resûlullahın Ashâbından “Rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” her hangi birisini sevmemek ve sövmek.

30- Karnı doyduktan sonra yemeye devam etmek haramdır.

31- Avretler, erinin döşeğinden kaçmak.

32- Avretler, erinden izinsiz ziyarete gitmek.

33- Bir namuslu kadına, fahişe demek.

34- Nemime, yani müslümanlar arasında söz taşımak.

35- Avret mahallini başkasına göstermek. [Erkeğin göbekle diz arası, kadının saçı, kolu, bacağı avrettir.] Başkasının avret yerine bakmak.

36- Ölmüş hayvan eti (leş) yemek ve başkasına yedirmek. Dinimizin bildirdiğine uymıyarak öldürülen hayvanlar da leş olur.

37- Emanete hiyanet etmek.

38- Müslümanı gıybet etmek.

39- Hased etmek.

40- Allahü azim-üş-şana şirk [ortak] koşmak.

41- Yalan söylemek.

42- Kibirlilik, kendini üstün görmek.

43- Ölüm hastasının varisten mal kaçırması.

44- Bahil, çok hasis olmak.

45- Dünyaya [haramlara] muhabbet etmek.

46- Allahü teâlânın azabından korkmamak.

47- Haram olanı, haram itikat etmemek.

48- Helal olanı, helal itikat etmemek.

49- Falcıların falına, gaybdan haber vermesine inanmak.

50- Dininden dönmek, mürted olmak.

51- Özürsüz, başkasının kadınına, kızına bakmak.

52- Avretler, er libası giymek.

53- Erler, avret libası giymek.

54- Harem-i Kâbede günah işlemek.

55- Vakti gelmeden ezan okumak ve namaz kılmak.

56- Devlet adamlarının emirlerine, kanunlara âsî olmak, karşı gelmek.

57- Ehlinin mahrem yerlerini, anasının mahrem yerine benzetmek.

58- Ehlinin anasına sövmek.

59- Birbirine silah ile nişan almak.

60- Köpeğin artığını yemek, içmek.

61- Ettiği iyiliği başa kakmak.

62- Erkeklerin harir [ipek] giymesi.

63- Cahillik üzerinde ısrar etmek. [Ehl-i sünnet itikadını, farzları, haramları ve lüzumlu olan her bilgiyi öğrenmemek.]

64- Allahü teâlâdan ve İslamiyetin bildirdiği isimlerden başka şey söyleyerek yemin etmek.

65- İlimden kaçmak.

66- Cahilliğin musibet olduğunu anlamamak.

67- Küçük günahı, tekrar işlemekte ısrar etmek.

68- Zaruri olmayarak, kahkaha ile çok gülmek.

69- Bir namaz vaktini kaçıracak zaman kadar cünüp gezmek.

70- Adetli ve lohusa halinde, avretine yakın olmak.

71- Teganni eylemek. Ahlaksız şarkıları söylemek. Müzik, çalgı aletleri kullanmak.

Hindistanın büyük âlimlerinden mirza Mazhar-i Can-ı Canan, Kelimat-i tayyibat kitabında, fârisî olarak diyor ki (Her çalgıyı çalmak ve dinlemek, söz birliği ile haramdır. Yalnız, ney çalmak için mekruh ve düğünlerde def, [davul] çalmak için mubah denildi. [Kur’ân-ı Kerîmi ve ezanı teganni ile okurken, mânâ değışır veya harf tekerrür ederse, haram olur. El-fıkhu alel mezahib’de diyor ki (Teganni ile ezan okumak haramdır. Bunu dinlemek caiz değildir.) Mevzun sözü mevzun ses ile okumaya ve dinlemeye teganni veya sima denir.

Teganni, güzel, hoşa gidecek sesle okumaktır. Kur’ân-ı Kerîmi, ezanı, mevlütü, ilâhîleri teganni ile okumak iki türlü olur:

1- Sünnet olan, sevap olan teganni. Tecvid ilmine uygun okumaktır. Böyle teganni, kalplere, ruhlara kuvvet vermektedir.

2- Memnû olan, haram olan teganni, musiki perdelerine, notalarına uyarak, elhan ile okumaktır. Böyle teganni, harfleri, kelimeleri bozuyor. Manayı değiştiriyor. Böyle okuyanların nagmeleri, nefs-i emmareye hoş, tatlı geliyor. Nefslerine maglub kimseleri ağlatıyor, zıplatıyor. Manalardan haberleri olmuyor. Kalpleri, ruhları, gafletten, hastalıktan kurtulamıyor.

Tergib-üs-salât 162. sayfada ve Berika C.2 S.1342 ve Hadika C.2 S.589 da diyor ki (Lehv, eğlence için, cers yani çıngırak takılı hayvana binmemelidir, mekruhtur. Çünkü cers, şeytanın mizmarıdır, çalgısıdır. Cers bulunan kervana rahmet melekleri gelmez.) Bir maslahat, menfaat için binmek, caizdir.

Dine ve ahlaka uymayan şirleri okumaya, uygun olanlarını da, çalgılı, içkili, kadın erkek karışık fısk yerlerinde okumaya veya başka yerde okunmuş olanı, böyle yerlerde, radyodan, teypten dinlemeye ve kadınların, oğlanların okumalarına söz birliği ile haram denildi.] Uygun şirleri, uygun yerlerde okumak caiz olur. Kalbe rikkat getirince, Allahü teâlânın merhametine de sebep olur. Bazı âlimler, mubah olan simaa da rağbet etmemişlerdir. Bunlar, tabiatlerine hoş gelmediği, zevk almadıkları için simaı arzu etmemişler ise de, mubah olan simaı arzu edenleri de red ve inkar etmemişlerdir.) Kur’ân-ı Kerîmi, mevlütü, ilâhîleri, salavat-ı şerifleri fısk meclislerinde hürmet ile okumak haram olur. Eğlence, keyif için okumak küfür olur. (Dürrül-mearif)  6. sayfada diyor ki (Çalgı, kadın ve oğlan sesi gınadır. Haramdır. Böyle olmayan seslerle faydalı şirler okumak, simadır, mubahtır.)

72- İntihar etmek, yani kendini öldürmek, başkalarını öldürmekten daha büyük günahtır. Kabirde Cehennem azâbı çeker. Hemen ölmeyip tövbe ederse, bütün günahları affolur. Kabir azâbı çekmez. [Terkedilmiş namazların tövbelerinin sahih olması için, bunları kaza etmek lazımdır. Kazalara başlıyan, ölünciye kadar, kaza kılmaya niyet etmiş demektir. Bu niyetine karşılık olarak, bütün kaza borçları affolmaktadır. Bunun gibi, imana gelen bir kâfir ve bidat inanışında olan bir sapık da, küfrüne ve bozuk inanışlarına tövbe edince, küfür ve bidat inanışlarına ve bu zamandaki bozuk işlerini yapmamaya niyet etmiş demektir. Bu niyetine karşılık olarak, bunların hepsi affolur.]

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler