Taamdan (yemekten) evvel, sünnet olduğunu düşünerek, el yıkamanın 10 faydası vardır:

Bir kimse, taam yemek için ellerini yıkadığında, ıslak olan parmaklarının ucunu gözlerinin pınarına koyup geriye doğru silse, o kimse, Allahü teâlânın iziniyle, göz ağrısı görmez. 10 fayda:

1) Arş-ı rahman altında, bir melek nida eder. Elini pak ettiğin gibi, senin [küçük] günahların pak oldu, der.

2) Nâfile namaz kılmış gibi sevâbına nail olur.

3) Fakirlikten emin olur.

4) Sıddıklar sevâbına nail olur.

5) Melaike, onun için istiğfar ederler.

6) Her bir lokmanın mukabelesine, onları sadaka vermiş gibi sevaba nail olur.

7) Besmele ile yemede günahından temiz olur.

8) Yemekten sonra yaptığı duâsı kabul olur.

9) O gece ölürse, şehit mertebesine erişir.

10) Gündüz ölürse, şüheda zümresine yazılır.

Önce elleri yıkamak ve kurulamamak sünnettir.

Taamdan sonra, sünneti yerine getirmek niyeti ile el yıkamanın 6 faydası vardır:

1) Arş-ı rahman altında bir melek nida eder ki (Ya mümin! Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” senden razı oldu.)

2) Bu nimete mahsus sevaba nail olur.

3) Bedenindeki kıl sayısınca, sevâbı olur.

4) Rahmet deryasından nasibi olur.

5) Elinden akan damlaların adedince sevap kazanır.

6) Vefat ettiğinde, şehit olur.

Ve dahi, taam yemenin farzı 4’tür:

1) Yediği zaman, doymayı ve içtiği zaman kanmayı, Allahü azim-üş-şandan bilmek.

2) Helalinden yemek.

3) O taamdan kuvveti geçinceye dek, Allahü teâlâya kulluk etmek.

4) Eline geçene kanaat etmek.

Yemeye başlarken, Allahü teâlâya ibadet etmek için, Allahü teâlânın kullarına faydalı işler görmek için, Allahü teâlânın dinini, ebedî saadet ve huzur yolunu bütün insanlara yaymak için kuvvet elde etmeye niyet etmelidir. Başı açık yemek caizdir.

Ve dahi, taam yemenin müstehapları:  Sofrayı yere kurmak, elbisesi temiz olarak sofraya oturmak, diz çöküp yemek, taam evvelinde elini ve ağzını yıkamış olmak, yemeye başlarken Besmele demek, evvelinde tuz tatmak, arpa ekmeyi yemek, ekmeyi eli ile parçalamak, ekmek ufaklarını zayi etmemek, önünden yemek, sirke yemek, lokmayı küçük almak, taamı iyice çiğnemek, üç parmağı ile yemek, kabı parmağı ile sıyırmak, üç kere parmaklarını yalamak, taam sonunda hamd etmek, kürdan kullanmak.

Ve dahi taam yemenin mekruhları:  Sol eliyle yemek, yiyeceği taamı koklamak, Besmeleyi terketmek. [Yemek arasında da olsa hatırlayınca Besmele çekmelidir.]

Taam yemenin haramı:  Doyduğu hâlde yemeye devam etmek [Misafiri var ise, onun yemesine mâni olmamak için, yer gibi davranmak lazımdır], yemekte israf etmek, bazılarınca başkasının malını [haksız olarak] yerken Besmele demek, ziyafete davetsiz gitmek, başkasının malını izinsiz yemek, bedenine hastalık verecek şeyi yemek, riya ile hazırlanan taamı yemek, nezrettiği şeyi yemek.

Sıcak taam yemenin şu zararları vardır:  Kulağı sağır olmaya sebep olur. Benzi sarı olur. Gözlerinin feri olmaz. Dişleri sararır. Ağzının lezzeti olmaz. Karnı doymaz. Fehmi az olur. Aklı az olur. Bedenine maraz arız olur.

Ve dahi, taamı az yemenin faydaları şunlardır:  Bedeni kavi olur. Kalbi nurlu olur. Hafızası kavi olur. Geçinmesi asan olur. İşlerinde lezzet bulur. Allahü azim-üş-şanı, çok çok zikir etmiş olur. Ahireti tefekkür eder. İbadetinde lezzeti ziyade olur. Her şeyde isabet ve irşadı çok olur. Hesabı asan olur.

Müslümanım diyenlere,
beş vakit namaz, gerek olur.
Yarın, kıyamet gününde,
hulle ve tac, burak olur.

 

Tavsiye Yazı —> Emri tekvini ve emri teklifi nedir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler