7- Ölümü Zikretmeye Yardımcı Olan Şeyler

Müslim, Ebû Hüreyre (radıyallahü anh) ‘dan rivayet ettiğim göre şöyle demiştir:

Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) ; (Kabirleri ziyaret edin, çünkü kabirler ölümü hatırlatır) buyur­du.

İbn Mâce ve Hâkim, İbn Mes’ud radıyallahü anh’dan riva­yet ettiklerine göre:

Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: (Sizi kabirlerin ziyaretinden nehyetmiştim. Fakat şimdi ziyaret edin. Çünkü kabir ziyareti dünyadan vazgeçilir, ahireti hatırlatır.)

Hâkim, Ebu Said’den rivayet ettiğine göre:

Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştun (Daha önce sizi kabirlerin ziyaretinden nehyetmiştim, fakat şin -di ziyaret edin. Çünkü onda ibret vardır.)

Yine Hâkim, Enes (radıyallahü anh’den merfûan (Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) ‘e kadar yükselen bitişik bir senedle) rivayet ettiğine göre, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) :

(Sizi kabirlerin ziyaretinden nehyetmiştim. İşte şimdi ziyaret edin. Çünkü bu ziyaret, kalbi inceltir. Göz yaşlarını akıtır. Ahireti hatırlatır. Ziyaret edin ve çirkin sözler konuşmayın.)

Yine Hâkim’in Büreyde (radıyallahü anh) ‘den rivayet ettiğine göre şöyle demiştir:

Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)

(Sizi kabirlerin ziyaretinden nehyetmiştim. Fakat şimdi ziyaret edin. Ta ki bu ziyaretiniz, size hayrı arttırsın) buyurdu.

Yine Hâkim’in Ebû Zer (radıyallahü anh) ’den rivayet ettiğine göre şöyle demiştir:

Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) bana: (Kabirleri ziyaret et. Onunla ahireti hatırlarsın, ölüleri Çünkü, düşen bir cesedi ellemek beliğ bir mevizedir. Cenazelere ka­tıl. Umulur ki seni üzer. Çünkü, üzgün Allah’ın himayesi altındadır, her nevi hayır ona gelir.) (1)

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler