Çirkin Söz Konuşanın Yapacağı Tevbe ve Duâlar

Çirkin Söz Konuşanın Yapacağı Tevbe ve duâlar Allahü teâlâ şöyle buyurmuştur: “Şeytandan bir dürtüş seni dürterse, hemen Allah’a sığın.”[169] “Allah’ın azabından korkanlara Şeytan’dan bir vesvese dokunduğu zaman düşünürler de, hemen onlar gerçeği görüp vesveseyi atmışlardır.”[170] “O kimseler ki, bir günah işledikleri zaman yahut nefislerine zulmettikleri zaman, Allah’ı anarlar da günahları için Allah’dan mağfiret dilerler. Allah’dan başka…

Mekruh Olmadıkları Halde Âlimlerden Birçok Kimselerin Mekruh Kabul Ettiği Sözler

Aslında Mekruh Olmadıkları Halde Âlimlerden Birçok Kimselerin Mekruh Kabul Ettiği Sözler Bil ki, bu konu, boşuna söze aldanmamak ve ona meyletmemek için ihtiyaç duyulan şeylerdendir. Bilinmelidir ki, şer’i hükümler beştir. Onlar da Vacib (farz), sünnet, haram, mekruh ve mubahdan ibarettir. Bir delil olmadıkça bunlar üzerinde bir hüküm vermek geçerli olmaz. Şeriatın delilleri de bellidir. Delili…

Her Zaman Yapılması Müstehap Olan Dualar

[Bir vakte bağlı kalmaksızın yahut özel bir hâle ait olmaksızın] bütün zamanlarda yapılması müstehab olan önemli Duâlar Bil ki, bu kısımla maksadımız, bir vakte bağlı kalmaksızın yahut özel bir hâle ait olmaksızın bütün zamanlarda yapılması müstehab olan önemli Duâları anlatmaktır. Bil ki, bu bölüm, doğrusu çok geniştir; bunun sonuna ulaşılmaz ve onda biri ihata edilemez.…

Dua Etmenin Usul Ve Adabı

Duâ Etmenin Usul ve Âdabı, Duânın Faydası ve Önemi: Fıkıh âlimlerinin, hadis âlimlerinin, önceki âlimlerle sonraki âlimlerin çoğunluğunun görüşüne göre duâ etmek müstâhabdır. Allahü telâlâ şöyle buyurmuştur: (Rabbınız buyurdu ki, bana duâ edip isteyin, kabul edip size vereyim.)[2] Yine Allahü teâlâ: (Yalvararak ve gizlice Rabbinize duâ edin) buyurmuştur.[3] Bu konuda âyetler çoktur ve meşhurdur. Sahîh olan…

İnsanın Salih Amelleri İle Allahü teâlâ’ya Tevessül Ederek Duâ Etmesi

İnsanın Salih Amelleri İle Allahü teâlâ’ya Tevessül Ederek duâ Etmesi İbn Ömer’den (radıyallahü anhüma) rivâyet edilen “Mağara arkadaşları” hadisinde şöyle anlatmıştır: “Peygamber sallallahü aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu dinledim: “Sizden önceki ümmetlerden üç kişi, yola çıkıp yürüdüler. Nihâyet bir mağarada barınıp gecelemek zorunda kaldılar ve oraya girdiler. Sonra dağdan bir kaya parçası yuvarlanıp mağarayı üzerlerine kapadı. Aralarında dediler…

Duâda Elleri Kaldırmak Sonra Yüze Sürmek

Duâda Elleri Kaldırmak Sonra Onları Yüze Sürmek Ömer ibnü’l-Hattâb’dan (radıyallahü anh) yapılan rivâyetde demiştir ki: “Resûlüllah sallallahü aleyhi ve sellem Duâda ellerini kaldırdığı zaman, onları yüzüne sürmeden indirmezdi.”[9]   [9] Tirmizî. Ebû Dâvud. İbn Mâce. Ebû Dâvud’un Sünen’inde İbn Abbâs’dan (radıyallahü anhüma) bunun benzerini hadis olarak rivâyet ettik. Bunların hepsinin isnadından za’t’ vardır. Hafiz Abdülhak, önceki hadis için demiştir ki, Tirmizî’ye…

Duayı Tekrarlamak Müstehaptır

Duâyı Tekrarlamak Mustahabdır İbn Mes’ûd’dan (radıyallahü anh) yapılan rivâyete göre: “Resûlüllah sallallahü aleyhi ve sellem, üç defa duâ etmekten ve üç defa mağfiret dilemekten hoşlanırdı. “[10]   [10] Ebû Dâvud. Nesâi, el-Yevmü velleyletü. İbnü’s-Sünnî. Benzer Yazıları Okumak İçin Tıklayınız

Huzurlu Kalb İle Duâ Etme

Huzurlu Kalb İle duâ Etmeye Teşvik Etmek Açıklanmış olduğu üzere duâdan maksad kalbin huzurudur. Bunun delilleri anlatılamayacak kadar çoktur. Bunu bildirmeye de gerek yoktur. Ancak bereketlenmemiz için bir hadis anlatacağım: Ebû Hüreyre’den (radıyallahü anh) yapılan rivâyetde demiştir ki, Resûlüllah Sellallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kabul edileceğine inanarak Allah’a duâ edin. Biliniz ki Allahü teâlâ gafil olan dalgın bir kalbden duâyı…

Müminlerin Arkasından Duâ Etmenin Fazileti

Müminlerin Arkasından duâ Etmenin Fazileti Allahü teâlâ şöyle buyurmuştur: “Onlardan (muhacir ve ensardan) sonra gelenler, derler ki: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce îman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla.”[12] Yine Allahü teâlâ “Hem kendi günahın için, hem de Mü’min erkek ve Mü’min kadınlar için (Allah’dan) mağfiret dile.” buyurmuşlardır.[13] “Rabbimiz, beni ve ana-babamı ve Mü’minleri hesaba durulacağı günde…

Kendisine İyilik Edene Dua Etmek

Kendine İyilik Edene duâ Yapılmasının Müstehab Olduğu ve Yapacağı Duânın Şekli Bu bölümle ilgili çok şeyler vardır ki, bunlar daha sonra kendilerine mahsus yerlerde gösterilmişlerdir. Bunların en güzeli Tirmizî’den yaptığımız rivâyettir: Üsame ibn Zeyd’den (radıyallahü anhüma) rivâyet edildiğine göre demiştir ki, Resûlüllah sallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Kime bir iyilik yapılır da, o iyiliği yapana: Allah sana mükâfat olarak hayır…