Övünmenin Yasak Oluşu

Övünmenin Yasak Oluşu Allahü teâlâ şöyle buyurmuştur: “Nefislerinizi (günahlardan arındırıp) temize çıkarmayın. (Günahlardan) korunanın kim olduğunu Allah en iyi bilendir.”[60] 919– Sahâbî olan İyâd ibn Hımar’dan (radıyallahü anh) yapılan rivâyetde demiştir ki, Resûlüllah sallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Tevazu içinde olunuz diye Allah bana vahyetti. Öyle ki, bir kimse bir kimseye tecavüz etmesin ve hiç kimse de bir kimse üzerine övünmesin.”[61]…

Müslümanları Küçümsemek Ve Alay Etmenin Haramlığı

Müslümanları Küçümsemek ve Onunla Alay Etmenin Haramlığı Allahü teâlâ şöyle buyurmuştur: “Sadakalar hakkında (zekât dışı) gönülden bağış yapan Mü’minlere ve güçlerinin yettiğini bulup verenlerle alay edenleri Allah maskaraya çevirecektir. Hem de onlara acıklı bir azab vardır.”[63] “Ey îman edenler! Bir toplum bir toplum ile alay etmesin alay edilenler alay edenlerden daha hayırlı olabilir. Kadınlar da kadınlarla…

Yalan Yere Şahitliğin Ağır Haram Oluşu

15. Yalan Yere Şahidliğin Ağır Haram Oluşu Allahü teâlâ  şöyle buyurmuştur: “Yalan sözden sakının.”[68] “Bilmediğin şeyin peşine düşme. Kulak, göz, kalb bütün bunlar ondan sorumludur.”[69] 923– Ebû Bekre Nüfeyyi’ ibn’l Hâris’den (radıyallahü anh) yapılan rivâyetde demiştir ki, Resûlüllah sallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Size günahların en büyüğünü bildireyim mi? Üç defa (bunu söyledi). Biz. Evet buyur, yâ Resûlellah dedik. Resûlüllah (sallallahü aleyhi…

Bağış ve Benzeri İyilikleri Başa Kakmamak

Bağış ve Benzeri İyilikleri Başa Kakmamak Allahü teâlâ şöyle buyurmuştur: “Ey îman edenler! Sadakalarınızı başa kakmakla ve eziyet etmekle boşa çıkarmayın.”[71] Müfessirler demiştir ki, sadakalarınızı boşa çıkarmayın demek, onların sevabını yok etmeyin demektir. 924– Ebû Zer (radıyallahü anh) den rivâyet edildiğine göre Peygamber sallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Üç kimse vardır ki, Kıyâmet gününde Allah onlara kelâm etmez (onlardan razı olmaz),…

Lanet Etmemek

Lanet Etmemek 925– Sabit ibn Dahhâk’den (radıyallahü anh) rivâyet edilmiştir. Kendisi (Rıdvan bey’atında ağaç altında Peygambere sadakat sözü veren) Seçere ashâbındandı. Demiştir ki, Resûlüllah sallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Mü’mine lanet etmek, onu öldürmek gibidir.”[73] 926– Ebû Hüreyre’den (radıyallahü anh) rivâyet edildiğine göre Resûlüllah sallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Sadakati tam olan bir Mü’minin çok lanet okuması uygun değildir.” (Bazan lanet etmesi mubah olur. Kâfirlere,…

Fakiri, Zayıfı Vb. Azarlamanın Nehyedilmesi

Fakiri, Zayıfı, Yetimi, Dilenciyi Ve Benzerlerini Azarlamanın Nehyedildiği ve Onlara Yumuşak Söylemenin Tevazu Göstermenin Emredildiği Allahü teâlâ şöyle buyurmuştur: “Yetimi kovma, dilenciyi de azarlama. “[88] “Allah’ın rızasını dileyerek sabah ve akşam Rablerine duâ edenleri kovma.. O onları (çevrenden) kovduğun takdirde zâlimlerden olursun.)[89] Yine Allahü teâlâ buyurmuştur: “Allah’ın rızasını dileyerek sabah ve akşam Rablerine duâ edenlerle beraber sabırlı ol…

Kullanılması Mekruh Olan Sözler

Kullanılması Mekruh Olan (Hoş Olmayan) Sözler 942– Sehl ibn Hüneyf’den rivâyet edilmiştir. O da Hazret-i Âişe’den (radıyallahü anhüma) rivâyet ettiğine göre, Peygamber sallallahü aleyhi ve sellem: “Hiç biriniz, nefsim habisleşti, demesin, Sadece nefsim darlaştı desin” buyurdu.[93] 943– Hazret-i Âişe’den (radıyallahü anha) yapılan rivâyetde Peygamber sallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Hiç biriniz nefsim coştu demesin. Sadece nefsim sıkıldı desin.”[94] Habis sözünü kullanmanın hoş olmayışı taşıdığı sevimsiz…

Münafıklığın Alametleri

Yalanın Yasak Oluşu ve Kısımlarının Açıklanması Münafıklığın Alâmetleri: Genel anlamda yalan söylemenin haram olduğuna dair Kur’ândan ve Sünnetten deliller birbirlerini kuvvetlendirmektedir. Yalan, günahların çirkinlerinden ve ayıpların kötülerindendir. Birbirini güçlendiren deliller yanında ümmetin icmaı da yalanın haram olduğu üzerinde kararlaşmıştır. Bu delilleri ayrı ayrı saymaya gerek yoktur. Önemli olan yalan sözlerden istisna edilenleri açıklamak ve inceliklerine…

Bir Şeyi İyi Bilmeden Başkasına Anlatmamak

İnsanın Bir Şeyi İyi Bildikten Sonra Anlatması ve Sağlam Olduğunu Bilmediği Her Şeyi Başkasına Söylememesi Allahü teâlâ şöyle buyurmuştur: “Bilmediğin şeyin peşine düşme. Kulak, göz ve kalb; bütün bunlar yapılandan sorumludur. “[162] “İnsan bir söz söylemez ki, onun yanında hazır bir gözetleyici (melek) bulunmasın. “[163] “Senin Rabbin (her şeyi gözetip) görendir.”[164] 994– Tâbi’in büyüklerinden olan Hafs…

Tariz Ve Tevriye

Tariz ve Tevriye Bil ki, bu konu, en önemli konulardan biridir. Çünkü bunlar çok kullanılan ve zaruret duyulan yaygın işlerdendir. Bu konuyu inceleyip gerçeği göstermeye özenmek bize gereklidir. Bunun üzerinde duracak kimsenin de iyi düşünüp onunla amel etmesi uygun olur. Biz bundan önce yalan sözlerden ağır bir şekilde haram olanları ve gelişi güzel konuşmanın tehlikelerini…