Fazilet Ehlinden Duâ İstemek Ve Şerefli Yerlerde Duâ Etmek

Duâ İsteyen duâ İstenenden Daha Faziletli Olsa Bile Fazilet Ehlinden duâ İstemek ve Şerefli Yerlerde duâ Etmek Müstehabdır Bil ki, bu bölümle ilgili hadisler bir araya getirilemeyecek kadar çoktur. Bunda ittifak vardır. Buna en kuvvetli bir delil olarak da Ebû Dâvud ve Tirmizî’nin kitablarmda rivâyet ettiğimiz hadisdir: Ömer ibnü’l-Hattâb’dan (radıyallahü anh) rivâyet edildiğine göre şöyle demiştir: “Ömre (haccı yapmak) için Peygamber sallallahü…

Mükellef Olan Bir Kimsenin Kimlere Bedduâ Etmesi Yasaktır

Mükellef Olan Bir Kimsenin, Kendine, Çocuğuna, Hizmetçisine, Malına ve Benzeri Şeylere Bedduâ Etmesi Yasaktır Sahîh bir isnadla Câbir’den (radıyallahü anh) yapılan rivayetde demiştir ki, Peygamber sallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Nefisleriniz aleyhine duâ etmeyin. Çocuklarınız aleyhine duâ etmeyin. Hizmetçilerinizin aleyhine duâ etmeyin. Mallarınızın aleyhine duâ etmeyin. Yoksa Allah tarafından duânın kabul edilip ihsanda bulunulan bir vakte düşürmüş olursunuz da, sizden…

Duânın Kabul Edildiği ve İstemede Acele Edilmemesi Gerektiği

Duâ Eden Müslümanın Yahut Başkasının Dileği Kabul Edildiğine ve İstemede Acele Edilmemesi Gerektiğine Dair Deliller Allahü teâlâ şöyle buyurmuştur: “Kullarım sana benden sorunca, ben rahmetimle yakınım duâ edenin duâsını bana duâ yapınca kabul ederim.”[21] Yine Allahü teâlâ “Bana duâ edin; Duânızı kabul edeyim.” buyurmuştur.[22] Ubâde ibn’s-Sâmit’den (radıyallahü anh) yapılan rivâyetde Resûlüllah sallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allahü teâlâ’ya yeryüzünde duâ eden…

İstiğfar

Bilinmelidir ki bu bölüm gözetilmesi ve üzerine devam edilmesi gereken konuların en önemlisidir. Bunu geciktirdim ki, kitabın mağfiret dileği ile son bulması, ömrümüzü Kerîm olan Allah’ın mağfireti ile tamamlamaya hayırlı bir yorum olsun. Biz bu mağfireti ve diğer hayır çeşitlerini hem kendim için, hem dostlarım, hem de diğer müslümanlar için istiyorum. Amîn… Allahü teâlâ şöyle buyurmuştur:…

Sabahtan Akşama Kadar Susup Konuşmamanın Yasaklığı

1058– Güzel bir isnadla Hazret-i Ali’den (radıyallahü anh) yapılan rivayetde demiştir ki, Resûlüllah sallallahü aleyhi ve sellem’den şöyle ezberledim: “Buluğa erdikten sonra yetimlik yoktur. (Çocuk malına ve işine sahib olur). Birgün akşama kadar (cahiliyet devrinde yapıldığı gibi) susup konuşmamak yoktur. (Hayırlı şeyler söylenir, zikir yapılır). “[22] İmâm Ebû Süleymân el-Hattâbî’den (radıyallahü anh) “Meâlimu’s-Sünen’de rivâyet edilmiştir. O, bu hadisin açıklamasında şöyle demiştir: Cahiliyet…