Mutezilenin Ehli Sünnetten Ayrılan Görüşleri Nelerdir?

Sual: Mutezilenin Ehli Sünnetten ayrılan görüşleri nelerdir? Cevap: Türpüşti Risalesinde deniyor ki; Ehl-i sünnete göre, Allahü teâlâ üzerine hiçbir şey vâcib değildir. Mu’tezîle diyor ki, kulların iyiliğini korumak Allahü teâlâya vâcibdir. Deriz ki, vâcib, vâcib kılanın emri ile olur. Hâlbuki Allahü teâlâya emredecek bir kişi yoktur. Vâcibi yapmayınca, ya azarlıyacak, yâhud da azâb edecek biri…

Her Yaptığımızdan Mesul Müyüz?

Sual: Bir reformcu din adamı yazısında şöyle diyor; “Çocukların zihnindeki anlama ve inceleme hassasını ve bunları sormasını Osmanlı ailesinde kahhar ve cahil cevaplarla körletmeyen, öldürmeyen yok gibidir. İnsanların sonsuz bir acz içinde olduğuna, her şeyin Allah tarafından yapıldığına, mezarların Allah ile kulları arasında bir vasıta, bir şefaatçi olduğuna, devlet reisinin hakim-i mutlak bulunduğuna inanan ve…