147. Mektup

Büyük İslam alimi, II. bin senenin müceddidi İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârukî’nin oğlu Muhammed Mâ’sûm “rahime-hullahü teâlâ”, 3 cilt olan, fârisî (Mektûbât) kitabının I. cildinin 147. mektubunu, Hindistan valilerinden Mîr Muhammed Hafi’ye yazmıştır. Bu mektubunda buyuruyor ki: Allahü teâlâ, bizi ve sizi, Peygamberlerin üstünü olan, âlemlerin Rabbinin sevgilisi Muhammed aleyhisselâmın yolundan saptırmasın! Merhametli kardeşim! İnsanın ömrü…

İslam Dininin Esasları Nelerdir?

Sual: İslam dininin esasları nelerdir? Cevap: İslam dini, bütün hurafelerden, efsanelerden temiz olan, yalancıları reddeden, insanları günahkar değil, bilakis Allahü teâlânın kulu olarak kabul eden, onlara hayatta çalışma ve iyi yaşama imkanını veren, beden ve ruh temizliğini emreden bir dindir. İslam dininin esâsı, BİR olan Allahü teâlâ ile Onun Peygamberi, bizim gibi bir insan ve…

İslamiyet Bilime Karşı Mı?

Sual: Bazı Oryantalistler İslamiyetin ilim ve fenne düşman olduğunu söylüyor. Bunlara ne cevp vermek lazım? Cevap: İslamiyete ilim ile nasıl karşı durulabilir? İslamiyet, ilmin ta kendisidir. Kurân-ı Kerîmin birçok yeri, ilmi emretmekte, ilim adamlarını övmektedir. Mesela Zümer sûresi 9. âyetinde, Allahü teâlâ meâlen “Bilen ile bilmeyen hiç bir olur mu? Bilen elbette kıymetlidir” buyurmaktadır. Peygamberimizin “sallallâhü…

Kaç Çeşit Yobaz Vardır?

Sual: Kaç çeşit yobaz vardır? Cevap: Yobaz kelimesi, kaba, câhil, bozuk ve sapık düşüncelerini ve siyasi kanaatlarını din bilgisi olarak ileri süren kimse demektir. Bozuk düşüncelerini, yanlış kanaatlarını kabul ettirmek için, din bilgilerini yanlış söyler. Bunlardan bâzıları, taşıdıkları etiketlerinden, sığındıkları kanun maddelerinden, çoğu da müslümanların imanlarını istismar etmekten güç alırlar. Büyük halk topluluklarını arkalarına takarak…

Mutezilenin Ehli Sünnetten Ayrılan Görüşleri Nelerdir?

Sual: Mutezilenin Ehli Sünnetten ayrılan görüşleri nelerdir? Cevap: Türpüşti Risalesinde deniyor ki; Ehl-i sünnete göre, Allahü teâlâ üzerine hiçbir şey vâcib değildir. Mu’tezîle diyor ki, kulların iyiliğini korumak Allahü teâlâya vâcibdir. Deriz ki, vâcib, vâcib kılanın emri ile olur. Hâlbuki Allahü teâlâya emredecek bir kişi yoktur. Vâcibi yapmayınca, ya azarlıyacak, yâhud da azâb edecek biri…

Adalet Akıl İman Kaza Kader

Bu mektûb, derin ilmi, hâlleri ve sözleri ile her ihtisâs sâhibini hayrette bırakan, kerâmet ve fazîletler hazînesi, Eshâb-ı kirâmın ve islâm âlimlerinin büyüklüğünün vesîkası, seyyid Abdülhakîm efendi “rahmetullahi aleyh” tarafından yazılmıştır: Efendim, Yüksek mektûbunuzda yerleştirmiş olduğunuz bilgi cevherleri, okuyanları çok sevindirdi. Çünki, böyle ince din meselelerini çözüp, fikirlerdeki pürüzleri düzeltmek, bu fakîr için, en zevkli…