Dinimizin Nafaka Hükümleri Nelerdir?

Sual: Dinimizin nafaka mevzusu hakkında hükümleri nelerdir? Cevap: Nikaye kitabının Fârisî şerhinde buyuruyor ki: Nafaka, insanın yaşayabilmesi için lazım olan şey demektir. Bu da, yiyecek, giyecek ve ev olduğu Hadika’da ve İbni Âbidin’de, nafaka babında ve hac bahsi başında da yazılıdır. Yani mutfak masrafı ve giyim eşyası masrafı ve ev kirası ile ev eşyası masrafıdır.…

İslamiyette Nafakanın Hükmü Nedir?

Sual: Muteber fıkıh kitaplarında nafaka meselesi nasıl izah ediliyor? Dinimizin bu konuda hükmü nedir? Cevap: Nafaka, insanın hayatta kalabilmesi için ona lâzım olan şeylere denir ki İslâm Hukuku’na göre ta’am (yiyecek içecek), kisve (giyecek) ve süknâdan (ev) ibarettir. Ayrıca nafakanın evlilik, hısımlık ve mülkiyet gibi kısımları da bulunur. Hatta insanların sahip olduğu hayvanlar ve cansız varlıklar için bile nafaka söz…

Kadın Ev İşi Yapmaya Mecbur Mudur?

Sual: İslâm hukukuna göre kadın ev işi yapmaya ve çocuğunu emzirmeye mecbur mudur? Cevap: İbn Âbidîn hazretleri nafaka bâbında Bahr kitabından alarak diyor ki: Kadın un öğütmekten, ekmek yapmaktan, yemek pişirmekten çekinirse bakılır: Eğer kadın baba evinde hizmetçisi bulunanlardan ise yahud kendisinde bir illet bulunursa, kocası ona hazır yemek getirir. Aksi takdirde, kadının baba evinde…

İslam Hukukunda Nafaka

Nafaka, insanın yaşayabilmesi için lâzım olan şey demektir. Bu ise, yiyecek, giyecek ve evdir. Yâni mutfak masrafı ve giyim eşyâsı masrafı ve ev kirâsı ile ev eşyâsı masrafıdır. Bu masraflar, şehrin âdetine, piyasaya, akrabâ ve arkadaşlara göre ayarlanır. Zamâna ve hâle göre değişir. Her memlekette başkadır. İslâm Hukûkunda nafakayı veya bunların parasını vermek, beş sebeple…