Sual: İmân tazelemek için nasıl duâ etmeliyiz?

Cevap: Erkek olsun, kadın olsun, her insanın, her sözünde, her işinde, Allahü teâlânın emrlerine, yani farzlara ve yasak ettiklerine [harâmlara] uyması lâzımdır.

Bir farzın yapılmasına, bir harâmdan sakınmaya ehemmiyyet vermeyenin îmânı gider, yani kâfir olur.

Kâfir olarak ölen kimse, kabirde azap çeker. Âhirette Cehenneme gider. Cehennemde sonsuz yanar. Affedilmesine, Cehennemden çıkmasına imkân ve ihtimâl yoktur. Müslüman olmak çok kolay olduğu gibi kâfir olmak da çok kolaydır. Her sözde, her işte kâfir olmak ihtimâli çokdur.

Küfrden kurtulmak da çok kolaydır. Küfrün sebebi bilinmese dahî, her gün bir kere istiğfâr etse, yani (Estagfirullah) dese, muhakkak affolur, yani, (Yâ Rabbî! Bilerek veya bilmeyerek küfre (imanımın gitmesine) sebeb olan bir söz söyledim veya iş yaptım ise, nâdim oldum, pişmân oldum. Beni affet) diyerek tövbe etse, Allahü teâlâya yalvarsa, muhakkak affolur. Cehenneme gitmekten kurtulur.

Cehennemde sonsuz yanmamak için, her gün muhakkak tövbe ve istigfâr etmelidir. Bunu ihmal etmemelidir. Bu tövbeden daha mühim bir vazife yoktur.

Kul hakkı bulunan günâhlara tövbe ederken, bu hakları ödemek ve terk edilmiş namazlara tövbe ederken, farzları kazâ etmek lâzımdır.

 

Sual: Bir insan bilerek veya bilmeyerek işlediği bir günah veya küfrden dolayı tövbe ve tecdid-i iman ederken, imanından şüphe etmiş olmuyor mu?

Cevap: Bilerek veya bilmeyerek işlemiş olduğu küfür, bidat ve günahlardan her zaman tövbe etmek lazımdır. Bu, imanda şüphe demek değildir. İmanının gidip gitmediğinde şüphedir. Bir kimse farzımuhal, “Ben Allah’a inanıyorum; ama cennet ve cehennemin varlığında şüphem var” dese, bu, imanda şüphedir.

 

Sual: Bir kimse küfre düşürücü bir iş yapsa veya söz söylese, nikâhı düşer mi?

Cevap: Evet. Hanımından “Her ne zaman nikâhımız bozulursa, seni tekrar nikâhlamak üzere beni vekil et!” deyip, o da ederse, kadın olmasa bile, iki şâhid huzurunda nikâh tazeleyebilir. Câmilerde yatsı namazından sonra iman ve nikâh tazeleme duasının topluca okunması, bu sebeple Osmanlılardan kalma bir gelenektir. Hanımından vekâlet alan kimse, kendini tanıyan iki erkeğin yanında, (Allahümme innî ürîdü en üceddidel îmâne vennikâha tecdîden bi-kavli lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah) duâsını okursa, o iki kişi de, bunun nikâh duâsı olduğunu bilirse, şâhid olmuş olurlar ve nikâh sahih olur. (İbn Âbidîn, Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye)

 

Tavsiye Yazı –> İman Esaslarına (Akaide) Dair Sualler

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler