Sual: Tecdid-i iman ve tecdid-i nikâh nasıl yapılır?

Cevap: Evvela 3 defa istiğfar edilir. Yani “Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah elazîm ellezî lâ ilâhe illâ hû elhayyelkayyûme ve etûbü ileyh, tevbete abdin zâlimin li-nefsihi la yemlikü li-nefsihi mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşurâ” okunur. Sonra şöyle söylenir:

“Ya Rabbi! Hîn-i bülugumdan (buluğa erdiğim andan) bu ana gelinceye kadar, İslam düşmanlarına ve bidat ehline aldanarak, edindiğim yanlış, bozuk itikadlarıma ve bidat, fısk olan söylediklerime, dinlediklerime, gördüklerime ve işlediklerime nadim oldum, pişman oldum, bir daha böyle yanlış inanmamağa ve yapmamağa azm, cezm ve kasd eyledim. Peygamberlerin evveli Âdem aleyhisselâm ve âhiri bizim sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmdır. Bu iki Peygambere ve ikisi arasında gelmiş geçmiş Peygamberlerin cümlesine iman ettim. Hepsi haktır, sadıktır. Bildirdikleri doğrudur. Âmentü billah ve bi-mâ câe min indillah, alâ murâdillah ve âmentü bi-Resulillah ve bi-mâ câe min indi Resulillah alâ murâdi Resulillah. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rüsülihi vel-yevmil-âhiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ vel-ba’sü ba’del-mevti hakkun. Eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh.” İki şahit huzurunda okursa, onlar da işitirse, evvelce zevcesinden her ne zaman nikâhı bozulursa, onu tekrar nikâhlamak üzere vekâlet almışsa, nikâh da yenilenmiş olur.

 

Sual: Tecdid-i iman duası yaptıktan sonra, abdesti bozulmuş olur mu?

Cevap: Küfre düşenin abdesti bozulmaz ise de imana gelince tekrar alması iyi olur. Tecdid-i iman, âdet olarak (ihtiyaten) yapılıyorsa, buna da gerek yoktur.

 

Sual: Günümüzde pek çok insan farkında olarak veya olmayarak küfre sebep olan sözler söylüyorlar. Bu kişiler sonradan tövbe etseler dahi eğer evliyseler nikâhlarını tazelemesi mi gerekir? Çocuğun nesebi ne olur?

Cevap: İrtidad (dinden çıkma) nikâhı bozar. Tecdid-i nikâh gerekir. Bunda sayı mevzubahis değildir. Önceden zevcesinden “her ne vakit nikâhımız bozulursa, seni kendime nikâh etmek üzere beni vekil et” diyerek vekâlet alan birisi, zaman zaman şahitler yanında iman ve nikâh tazelerse yetişir. Nikâh bozulmuş, ama eşler farkında değilse, şüphe-i nikâh sebebiyle doğan çocuğun nesebi sâbit olur. Ama böyle bir sözle hemen irtidada ve nikâhın bozulduğuna hüküm verilmez.

KAYNAK: İslam Ahlâkı (Hüseyn Hilmi Işık)

Tavsiye Yazı: Bir Müslümanın İman Etmesi Gereken Akâid Esasları Nelerdir? (Maddeler Halinde Ehli Sünnet İtikâdı)

 

Detaylı Bilgi İçin Tavsiye Kitap: Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye

 

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler