Urvetül vüska Muhammed Mâ’sûm Fârukî’nin Mektûbât kitabı fârisî olup 3 cilttir. I. ciltte 239, 2.ciltte 158, 3. ciltte 255, toplam 652 mektup vardır.
_______________
II. CİLD, 89. MEKTUP
Muhtelif işlerle meşgul olduğunuz hâlde, ihlas elde etmek arzunuz, bizi çok sevindirdi. (Vermek istemeselerdi, istek vermezlerdi) buyurmuşlardır. Hastanın, derdini tabibe anlatması lâzımdır. Feyiz menbaı Resûlullahtır. Fakat, vasıtalardan gelirken, tehavvül eder. Büyüklerimizin yolunda, feyze kavuşmak için, Mürşidin sohbetine devam etmek şarttır. Mürşidin kalbinden, talibin kalbine, muhabbeti ve istidadı kadar feyiz gelir. Mürşid bulamaz ise, eski mürşidlerden birinin kitaplarını okuyup, onu sevdiği kadar, onun ruhundan feyiz alır. Üveys Karni [yani Veysel Karani hazretleri], Resûlullahı göremeyip, uzaktan feyiz alarak, büyük velî oldu ise de, Ashâb-ı kirâmın hiçbirinin derecesine erişemedi. Tabiînin en üstünü oldu. Tasavvuf ehline olan muhabbetiniz, büyük nimettir. Bu nimetin kıymetini biliniz! “Kişi, sevdiği ile beraber olur” hadis-i şerifi, müjdedir. Sevdiklerimizin kalplerinden istifade edeceğimizi müjdelemektedir. İbadetleri yapmaya, çok ehemmiyet veriniz! Çalgı, oyun ve eğlence ile kıymetli vakitlerinizi ziyan etmeyiniz! Dünyada misafir olduğumuzu, kabir ve kıyamet azaplarını çok düşününüz. Kurtuluş, İslamiyete uymakta ve bidatlerden sakınmakta olduğunu unutmayınız! Bidat sahipleri ile ve mezhepsizlerle arkadaşlık etmeyiniz! Bunlar, din hırsızlarıdır. İnsanın dinini, imanını çalarlar. İslamiyete uymakta gevşek davranan şeyhlere, tarîkatçılara aldanmayınız! [Rafızilerden, vehhâbîlerden, bunların kitaplarından, radyolarından, televizyonlarından kaçınız!].

Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben hâlime,
titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbâlime!

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler