106. Mektup

İmâm-ı Muhammed Mâ’sûm “rahime-hullahü teâlâ” 2. cildin, 106. mektubunda buyuruyor ki: (Lâ ilâhe illallah) güzel sözünü çok söyleyiniz! Bu zikri, kalp ile birlikte yapınız. Bu mübarek söz, kalbin temizlenmesinde pek faydalıdır. Bu güzel sözün yarısı söylenince, Allahtan başka her şey yok edilmiş olur. Geri kalan yarısı söylenince de, hak olan mâbudun varlığı bildirilmiş olur. Tasavvuf…

36. Mektup

Ashâb-ı kirâm arasındaki muharebeler ictihad yüzünden idi. Dövüşenler de, birbirini çok seviyordu. Ananın, babanın çocuğunu döğmesi gibi idi.Ehl-i sünnet âlimlerinin, Ashâb-ı kirâmın büyüklüğünü, üstünlüğünü bildiren sözlerini, yazılarını, muhtelif makalelerimizde açıkladık. Kayyum-i Rabbânî, Muhammed Mâ’sûm-i Fârukî Serhendî “rahmetullâhi aleyh” (Mektûbât)ının 2. cildi, 36. mektubunda, 8. sualin cevabında buyuruyor ki: Tepeden tırnağa kadar rahmet olan hazret-i Ali…

11. Mektup (İslamiyetin Emirlerine Uymak)

Allahü teâlâ, insanları başıboş bırakmadı. Her istediklerini yapmaya izin vermedi. Nefslerinin arzularına ve tabiî, hayvânî zevklerine, taşkın ve şaşkın olarak tâbi olmalarını, böylece felaketlere sürüklenmelerini dilemedi. Rahat ve huzur içinde yaşamaları ve sonsuz saadete kavuşmaları için arzularını ve zevklerini kullanma yollarını gösterdi ve dünya ve ahiret saadetine sebep olan faydalı şeyleri yapmalarını emretti. Zararlı şeyleri…

83. Mektup

Muhammed Mâ’sûm hazretleri, 2.cildin 83. mektubunda, Mirza Muhammed Sâdıka, fârisî olarak buyuruyor ki: İki nimeti ve kaza ve kader meselesini şerh etmektedir. Bu iki nimete kavuşan kimsede, hiç zevk ve hâl bulunmasa, bunun için hiç üzülmemelidir. Bu iki nimetten birisi, dinin sâhibi olan Muhammed aleyhisselâma tâbi olmaktır. İkincisi, üstadını, mürşidini sevmektir. Bu iki nimet, insanı…

80. Mektup

Hükümet adamlarından ve başkalarından gelen zulümler, elemler, yalnız zahire [bedene ve dimağa]dır. Batına [kalbe] sirâyet etmez. Ahirette sevap verilmesine, dünyada batının nurunun artmasına sebep olurlar. İnsandan insanlık sıfatları zail olmaz. Batın, Allah’tan gelen şeylerden razı iken, zahir üzülür. Derdlerin, belaların gitmesi için, kalp ile istiğfar okumak çok faydalıdır. Çok tecrübe edilmiştir. Ölümden başka her dertten…

68. Mektup

Âlimlerin sonra gelenleri, Allahü teâlânın dünyada müşahede edileceğini bildirdiler. Müşahede, kalp ile görmek demektir. Tearrüf kitabının sahibi [Ebû İshak Muhammed Gülabadi] diyor ki (Allahü teâlânın, dünyada göz ile de, kalp ile de görülemeyeceği söz birliği ile bildirildi). Görülüyor ki âlimlerin önce gelenleri, kalp ile de görülemez dediler. İmam-ı Rabbânî de böyle buyurdu. Yani, dünyada zıllerden…

67. Mektup

Namaz müminin miracıdır. (Allahü teâlâ, en çok, secdede olan kulunu sever), (Cemaat ile namaz kılıp duâ edene, Allahü teâlâ dilediğini verir), (Evde kılınan namaza 1 sevap, mahalle mescidinde 25 sevap, büyük camide 500 sevap, Mescid-i Aksa’da 5.000 sevap, benim Medine’deki bu mescidimde 50.000 sevap, Mescid-i haram’da 100.000 sevap vardır), (Bu beş vakit farz namazı cemaat…

63. Mektup

Hastalıkta namazlarını kaçıran, adedlerini bilmeyip, tahmin ederek, beş vakit namazın sünnetlerinden başka, teheccüd, işrak gibi nâfileler yerine, kaçırdığı namazları kaza ederse, borçları bittikten sonra kıldığı kazalar, nâfile olurlar. Bunlarla, nâfilelerin sevapları hâsıl olur. Çünkü, belli vakitlerde kılınan nâfilelere, belli niyet şart değildir. Kaza namazları, o vaktin nâfileleri olur.  

62. Mektup

İnsanın şerefi, iman ile ve marifet iledir. Mal ile ve mevki ile değildir. İmanın kuvvetlenmesine çalışınız! Marifet derecelerinde yükselmeye gayret ediniz! Hadis-i şerifte, (Ahiret için çalışanı, Allahü teâlâ, her arzusuna kavuşturur. Yalnız dünya işleri ardında koşanları helak eder) buyuruldu. Geçim sıkıntısı olanın, bir işte çalışması caizdir. Kazanırsa, iyi olur. Kazanamazsa, bu işin üzerine düşmemelidir. Uğraşmasının…